Corporate insurance: verschillende invalshoeken

Optimale kennis klant(behoeften) vereist

Om het voortbestaan van zijn bedrijf te vrijwaren, heeft de hedendaagse bedrijfsleider steeds meer vaardigheden nodig. Het is dan ook belangrijk zich met goede partners te laten omringen. Een belangrijk onderdeel in de bedrijfsleiding is de wijze waarop een onderneming zich tegen alle mogelijke risco’s weet te verzekeren: aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, materiële schade, financiële schade, …

Verzekeraars streven er vandaag de dag naar zo dicht mogelijk in de buurt van hun klant te zijn. Dat houdt onder meer de permanente analyse en de meest precieze kennis van de behoeften van de klant in. Net door een zo nauw mogelijke relatie met de klant na te streven, zijn verzekeringsmaatschappijen bij machte om zijn behoeften te analyseren, te beheren en er proactief op in te spelen. Dat alles in het teken van een lange termijnrelatie met de klant.

Een goede verzekeringsmakelaar is hiervoor een bijkomende troef. Makelaars profileren zich als vertrouwenspersoon. Ze zijn samen met de verzekeraars op zoek naar een lange termijnrelatie en bieden duurzame oplossingen ten behoeve van de klanten aan. Ongacht of die met risicobeheer te maken hebben dan wel van preventieve aard zijn

Operational excellence van steeds grotere belang

Voor bedrijven is operational excellence steeds belangrijker bij bedrijfsverzekeringen. Door nutteloos papierwerk te vermijden maakt de bedrijfsleider tijd vrij om bijvoorbeeld potentiële klanten te bewerken. Het beheer van zijn verzekeringen kan vandaag steeds vaker on-line. Bepaalde verzekeraars bieden via een breed netwerk van partner-makelaars beheersystemen op maat op basis van performante informatica-tools en handige applicaties.

Neem het extranet van het bedrijf als voorbeeld. Dat is constant in evolutie. Oorspronkelijk bood dat aan de verzekerden de mogelijkheid om hun dossiers en arbeidsongevallen on-line te beheren. Op vandaag dekt dat systeem, bij bepaalde maatschappijen, al het geheel van de verzekeringsdomeinen af, dit met inbegrip van de groeps- en pensioensverzekeringen.

Bedrijfsleider

Ondanks de degelijke sociale zekerheidsstelsels in België vindt er zeker voor zelfstandigen een aanzienlijke financiële ontwrichting plaats als de bedrijfsleider ziek wordt of komt te overlijden, maar jammer genoeg zelfs ook als hij met rust gaat. Gelukkig bestaan er degelijke alternatieven om dit euvel op te vangen.

Een bedrijfsleider kan immers via zijn vennootschap een gewaarborgd inkomen verzekeren dat hem of de vennootschap van inkomsten voorziet bij langdurige ziekte of na ongeval. Ook het financieel leed dat voor nabestaanden zou ontstaan bij zijn overlijden kan hij afdoende verzekeren via een individuele pensioentoezegging.

In de welvaartsvastheid na zijn pensionering kan de bedrijfsleider eveneens op een fiscaal gunstige wijze voorzien. In de eerste plaats denken we hierbij aan het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, maar gezien het beperkte karakter van mogelijke opbouw is een aanvulling via een individuele pensioentoezegging vaak ten zeerste aangewezen.

Een totaaloplossing in overleg en afgestemd op de reële noden en mogelijkheden van de bedrijfsleider zijn geen overbodige luxe. Met de correcte begeleiding kan deze bekommernis vlot en correct worden opgelost zodat de bedrijfsleider met een gerust gemoed kan investeren in waar hij goed in is, met name ondernemen.

Personeel

Een optimale verzekeringsdekking in bedrijfsomgeving houdt evenwel niet op bij het bedrijf of de bedrijfsleider. Ook extra-legale voordelen op ad hoc-basis ten behoeve van de medewerkers in de vorm van een groepsverzekering en/of verzekering gezondheidszorg is een belangrijk verzekeringsaspect in de ogen van een werkgever. Dit beïnvloedt tevens in belangrijke mate de link tussen de werknemer en het bedrijf.

Sommige bedrijven verzekeren hun personeel zelfs tegen mogelijke cardiovasculaire risico’s tijdens het beoefenen van sport in hun vrije tijd.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Ethias)

Meer info: 011/28.20.15 of www.ethias.be.

Meer sectornieuws

Agenda