Hoe bepaal ik mijn forfaits van goederen voor privégebruik?

WinBooks en ComptAccount informeren

De bepaling van forfaits voor beroepsmatig gebruik van goederen die een btw-plichtige zowel voor zijn beroep als privé gebruikt, is zonder enige twijfel een van de grootste vraagstukken voor boekhouders en fiscalisten.

De administratie publiceerde hierover meerdere btw-beslissingen. De laatste dateert van 09.09.2013.

In die beslissing gaat de administratie dieper in op de kwestie, zowel voor voertuigen als voor andere roerende goederen.

Deze beslissing dient als leidraad voor iedereen die zich bezighoudt met de toepassing van de btw-wetgeving in België sinds de publicatie van artikel 45, §1quinquies in het btw-wetboek.

Niet al die mensen zijn echter voor 100% aan de btw onderworpen

Een aantal van hen zijn slechts gedeeltelijk (gemengd) btw-plichtig en kan slechts een deel van de btw op uitgaven aftrekken.

Voorbeeld: X oefent een btw-plichtige activiteit uit ten belope van 30%, terwijl de andere 70% buiten het domein van de btw vallen.

Hoe moet men bijvoorbeeld het forfait van 35% beroepsmatig gebruik voor autokosten toepassen (als men slechts een enkele wagen gebruikt voor verplaatsingen als btw-plichtige, niet btw-plichtige en voor privéverplaatsingen). Geldt dat ook voor de smartphone, tablet, computer en de internetverbinding thuis?

Onder punt 13 van de beslissing specificeert de administratie dat de forfaits niet van toepassing zijn wanneer het professioneel gebruik verwaarloosbaar is. Ze geeft als voorbeeld een beroepsactiviteit in bijberoep.

Dat lost het probleem van X echter niet op. Zijn activiteit wordt voor 100% beroepsmatig uitgeoefend, maar slechts 30% daarvan als btw-plichtige.

Wat te doen?

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat men bij gebrek aan een ander bewijsmiddel het percentage van btw-aftrek moet berekenen rekening houdend met de verhouding van de btw-plicht.

Zo zullen autokosten maar aftrekbaar zijn tegen 30% van 35% van de kosten, en die van de smartphone slechts tegen 30% van 75% van de kosten.

Andere oplossing: het daadwerkelijk gebruik van de uitgaven. De zaken worden echter een stuk ingewikkelder aangezien men nu moet gaan aantonen waarom de wagen en de smartphone meer gebruikt wordt voor de aan de btw onderworpen activiteit.

Er bestaat echter nog een oplossing: een spreadsheet opmaken met alle beroepsuitgaven, verdeeld over btw-plichtige en niet-btw-plichtige activiteiten en privégebruik. Dat is echter een titanenwerk en het is niet zeker of de administratie geen bewijzen zal vragen.

Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.be
 

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks,Mei 2014
Bron: Winbooks