Professionalisering van familiebedrijven, een manier om meer winst te maken.

Familiebedrijven kunnen hun financiële prestaties opkrikken door meer externen aan te trekken voor sleutelposities, de controle te decentraliseren en de manier van onder meer rekruteren en evalueren te veranderen.

Dat blijkt uit het onderzoek van dr. Julie Dekker, Prof. dr. Nadine Lybaert, Prof. dr. Tensie Steijvers en Prof. dr. Benoît Depaire van het UHasselt onderszoeksinstituut KIZOK (Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie).

“Als het gaat om familiebedrijven, komt professionaliseren vaak neer op het doorbreken van de ‘ons kent ons’-sfeer. Uit onze steekproef blijkt dat slechts 29,5% van de 532 ondervraagde Vlaamse familiebedrijven een formeel rekruteringssysteem heeft. Bovendien ligt in 54,3% van deze familiebedrijven alle beslissingsrecht bij de (familiale) bedrijfsleider,” zegt dr. Julie Dekker van KIZOK.

Familiebedrijven die hun ambities willen waarmaken, moeten daarom inzetten op professionalisering. De onderzoekers wijzen naar vijf cruciale aspecten: de uitbouw van niet-familiale betrokkenheid in het bedrijf, het decentraliseren van de controle, de implementatie van HR-controlesystemen, de implementatie van financiële controlesystemen en de actieve betrokkenheid/waakzaamheid van de bedrijfstop (het Management Team en de Raad van Bestuur).
De eerste drie aspecten blijken bovendien een positieve invloed te hebben op het vlak van financiële prestaties.

De KMO kan de niet-familiale betrokkenheid versterken door externen aan te trekken voor enkele sleutelposities, bijvoorbeeld binnen het Management Team of de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen de KMO’s, zo blijkt uit het onderzoek, werken met mid-level bevoegdheden (assistant managers) om de controle te decentraliseren.

Tot slot zorgt de implementatie van HR controlesystemen onder meer voor een objectievere en formelere manier van rekruteren. Ook het regelmatig en formeel evalueren van de werknemersprestaties kan bijdragen aan de professionalisering. Familiebanden zullen op die manier geen invloed meer hebben op de aanwerving en waardering van het personeel.

De onderzoekers manen wel aan tot voorzichtigheid. De professionalisering moet afgestemd zijn op de eigenheid van het bedrijf.

AHEAD heeft een jarenlange ervaring in het ondersteunen van een brede waaier van organisaties, waaronder vele KMO’s.

Bron: Universiteit Hasselt