Wat is het verschil tussen een freelance zelfstandige en een freelance interimaris

Juridisch gezien zijn er wel verschillen tussen een freelance zelfstandige en freelance interimaris. Ontdek het in dit artikel.

Wie tijdelijk personeel wil inschakelen zonder hen een vast contract wil aanbieden, kan vaak kiezen tussen een freelance zelfstandige en een freelance interimaris. Maar wat is het verschil tussen de 2 types van freelancers?

“De term freelance op zich is geen juridisch begrip”, verduidelijkt Michel Piedfort van Freelancenetwork.be.  Wie werkt, is ofwel werknemer (bediende, interimaris) of zelfstandige.

Wat is freelance werk?

Freelance verwijst over het algemeen naar mensen die projectmatig werk willen doen. Zij springen in op piekmomenten voor een bepaalde periode of voor een bepaald project. Of zij engageren zich voor wekelijks 3 uur voor een bepaald bedrijf te werken bijvoorbeeld.

Wie zichzelf freelance zelfstandige of freelance interimaris noemt, bedoelt dan dat hij open staat om tijdelijke projecten uit te voeren.

Het verschil tussen een freelance zelfstandige en een freelance interimaris

De freelance zelfstandige heeft zelf een btw-nummer en stuurt een factuur voor de geleverde prestaties. De freelance interimaris stuurt ook een factuur maar heeft zelf geen btw-nummer. Zijn factuur wordt door een 3de partij (een interimkantoor) gestuurd.

Op het vlak van administratie is er voor opdrachtgevers geen verschil in de verwerking. De bedrijven voor wie de freelancer werkt, ontvangen een gewone factuur die door de boekhouding verwerkt en betaald wordt.

De freelance zelfstandige zal zelf zijn RSZ-bijdragen bij zijn zelfstandige kas regelen. Hij krijgt geen vakantiegeld of geen 13de maand. In zijn tarief zitten geen RSZ-werkgeversbijdragen vervat.

De freelance interimaris laat zijn facturatie doen via een interimkantoor maw deze freelancer is interimaris. In zijn facturatieprijs zitten ook RSZ-werkgeversbijdragen vervat.  Bij het einde van het project krijgt hij van het interimkantoor een C4 en wordt zijn vakantiegeld uitbetaald. Als hij voldoende dagen gewerkt heeft, krijgt hij ook een eindejaarspremie uitbetaald.

Is een freelance zelfstandige goedkoper dan een freelance interimaris

Op het vlak van facturatie naar de eindklant toe zou er geen verschil mogen zijn. Je spreekt immers met de freelancer een uurtarief of dagtarief af tegen hetwelke hij zijn prestaties zal uitvoeren. Het afgesproken tarief is een all-in prijs.

Het nettoloon van de freelance interimaris kan wel lager uitvallen dan het nettoloon van de freelance zelfstandige. De verklaring hiervan is dat de totaal betaalde RSZ-bijdragen van zelfstandigen lager zijn dan die van werknemers (als men de werknemer en werkgevers RSZ optelt).

Bovendien kan de zelfstandige freelancer meer kosten inbrengen dan de freelance interimaris.

Auteur: Michel Piedfort
Bron: Freelancenetwork