SOC Maakindustrie goedgekeurd

De uittredende Vlaamse regering heeft de oprichting van de SOC Maakindustrie goedgekeurd. In dit nieuw strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie bundelen de Vlaamse onderzoekscentra FMTC en Flanders’ DRIVE alsook laboratoria van de vijf Vlaamse universiteiten hun krachten, met de steun van Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, en onder impuls van Agoria, de federatie van de technologische industrie. Vanuit hun expertise en jarenlange ervaring zullen ze de bedrijven in de maakindustrie samen, via precompetitief onderzoek, ondersteunen om hun internationale concurrentiepositie te versterken.

De maakindustrie is de motor van de welvaart in Vlaanderen. Ze biedt direct werk aan meer dan 200.000 mensen in 5.700 bedrijven, actief in onder meer de voertuig- en de machinebouwindustrie, alsook in andere hoogtechnologische productie-omgevingen.

De SOC Maakindustrie zal nauw samen werken met een honderdtal Vlaamse topbedrijven aan precompetitief technologisch onderzoek op het gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën. Dat zal in eerste instantie concrete toepassingen opleveren op vlak van machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen. Nadien zal een brede groep bedrijven via de begeleiding van Sirris de gelegenheid krijgen om de onderzoeksresultaten toe te passen en zo hun concurrentiekracht te verhogen. Daarnaast zet de SOC Maakindustrie ook sterk in op grensoverschrijdende en internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten om uit te groeien tot een excellent onderzoekscentrum in de Europese context. Zo kan het strategisch onderzoekscentrum de Vlaamse industrie toegang verlenen tot de internationaal beschikbare kennis.

Tegen 2018 zullen bij de SOC Maakindustrie meer dan driehonderd onderzoekers, vanuit de industrie, SOC Maakindustrie en de universiteiten, voltijds als een unieke community samen werken aan een gemeenschappelijke industriële onderzoeksagenda.

De SOC Maakindustrie heeft vestigingen in Lommel (hoofdkwartier), Diepenbeek en Leuven en bij de vijf Vlaamse universiteiten. De Vlaamse overheid ondersteunt het initiatief financieel. De SOC Maakindustrie start met een basisfinanciering vanuit de Vlaamse overheid van 8,4 miljoen euro per jaar vanaf 2014, gecombineerd met eenmalige impulsen vanuit SALK, EFRO en Competitiviteit ter waaarde van 16,5 miljoen euro voor de financiering van gericht onderzoek.