TBWA\Group met "Disruption Works" ook in België van start

TBWA\Group lanceert een adviesbureau voor "Creative Business Strategy", dat de naam "Disruption Works" krijgt.

Bedrijven horen vandaag de dag zichzelf opnieuw uit te vinden omdat nieuwe technologieën het gedrag van consumenten en markten ingrijpend hebben veranderd. Willen ze overleven en duurzaam groeien, moeten ze inspelen op die veranderingen of er zelfs op vooruit lopen.

Binnen "Disruption Works", dat noch een creatief bureau noch een strategisch consultancy-agentschap is, schakelt TBWA een multidisciplinair team van creatieven en business-strategen in. "Disruption Works" ontstond door te werken op klanten. Het project kreeg immers "hands-on"-vorm door strategen, creatieven en  het management-team van de klant te laten samen werken, aangestuurd door de strategische denkmethode "Disruption".

"Disruption Works" combineert drie sterke punten van de TBWA\Group, zo luidt het, met name de creativiteit die uit de "Disruption"-methode voortvloeit, de multidisciplinaire aanpak van de teams met strategen, creatieven en technische specialisten en de consequente focus op de verlangens en behoeften van de consument.

Bovenop voegt "Disruptin Works" zijn business-expertise toe om het strategisch idee in een economisch model te gieten. Elk project resulteert in een nauwgezet actieplan. De doorlooptijd van een project varieert van zowat 8 tot 12 weken. "Disruption Works" bestaat vandaag ook al in New York, Berlijn en Parijs.

Meer info: 02/679.75.00 of www.disruptionworks.be.

Meer sectornieuws

Agenda