Metaleuven/Metamechelen maken kwantumsprong op ERP-vlak

Infomat bewijst andermaal sectorexpertise (Gesponserde inhoud)

Metaleuven N.V. en Metamechelen N.V. implementeerden met succes DIMASYS|ENT. Vendor Infomat leverde een huzarenstukje af. Metaleuven ging op 1 maart j.l. “live”, twee maanden later gevolgd door Metamechelen dat pas op 1 maart j.l. zijn deuren opende. “Dat alles gebeurde zonder kleerscheuren en zonder enige hinder voor de klant,” stelt ceo Kurt Rondou tevreden. Met het dossier bewijst Infomat andermaal zijn uitstekende sectorkennis van de groothandels- en retail-activiteiten. Nu al tekenen zich op ERP-vlak nieuwe evoluties binnen de sector af waarop de vendor moeiteloos en tot tevredenheid van zijn klanten zal kunnen inspelen.

Metaleuven ging in 1961 in Leuven van start als ijzer- en staalhandel. Na verloop van tijd verruimde het bedrijf zijn activiteitenspectrum met de distributie van kleine gereedschappen. Later kwam daar ook een huishoudafdeling bij. In Wilsele baat de KMO momenteel twee in elkaars buurt gelegen sites uit, met name een 10.000 m? groot ijzermagazijn en een 5.000 m? grote ijzerwarenwinkel met aparte huishoudafdeling. Vorig jaar boekte Metaleuven een omzet van 17 miljoen euro. Eén derde daarvan haalde de onderneming in de ijzer- en staalhandel. 55% van het verkoopsvolume wordt in het B2B-segment gegenereerd, het saldo in het B2C-luik.

Op zoek naar regionale uitbreiding openden de aandeelhouders van Metaleuven enkele weken terug een tweede vestiging in Mechelen. Die positioneert zich uitsluitend als ijzerwarenwinkel (quincaillerie) en verdeler van huishoudartikelen.

“Het hele project vergde een investering van 4,5 miljoen euro. In eerste instantie stelt Metamechelen 15 personen tewerk. We verwachten niettemin dat dat aantal op termijn verdubbelt. De nieuwe vestiging is 6.800 m? groot, verdeeld over twee verdiepingen. Op termijn mikken we voor  Metamechelen op een omzet vergelijkbaar met dat van het verkooppunt in Leuven, hetzij 12 miljoen euro,” aldus de ceo.

Nieuwe ERP-applicatie verhoogt professionalisme

Metaleuven werkte tot voor kort met een ERP-applicatie die qua functionaliteit niet scoorde conform de hedendaagse normen. Maar vooral het gebrek aan management-rapportering zat het management niet echt lekker. Op zoek naar een professionele en hoogperformante ERP-oplossing kwam het bedrijf bij DIMASYS|ENT  van Infomat terecht.

Dat kon uitstekende geloofsbrieven voorleggen in de ijzerwaren- en gereedschappensector, met referenties als Clabots, De Tollenaere, Vancanneyt, De Stalen Greep, Bodin, De Smet en andere.

“Vele grote leden van onze aankoopfederatie Menoquin (Nijvel) gebruiken DIMASYS. Dat sterkte ons in ons vertrouwen de juiste keuze te hebben gemaakt,” verduidelijkt Rondou.

Bovendien is Infomat erg vertrouwd met de sector en beschikt het bedrijf over voldoende development skills om de bedrijfscontinuïteit van zijn klanten te allen tijde te vrijwaren.

Uitdaging voor Infomat was niet alleen DIMASYS|ENT  succesvol bij Metaleuven te implementeren, de oplossing diende meteen ook uitgerold bij het pas geopende Metamechelen. Die klip werd met succes genomen. Infomat rolde bij de twee bedrijven de volledige ERP- en e-commerce suite van DIMASYS|ENT  uit ten behoeve van 45 gebruikers.

Zowel in Leuven als in Mechelen werd vanaf dag 1 ook een sterke grafische touchscreen-module voor de kassa’s uitgerold, met inbegrip van scanning-functionaliteit. Voorts werd de boekhouding naar DIMASYS Financials omgeschakeld, terwijl ook het DIMASYS Taskcentre werd geactiveerd. Dat is een alerting tool die de kritieke voorraaddrempels binnen het productenaanbod van de onderneming bewaakt, afwijkende verkoopsresultaten detecteert en tekent voor interne communicatie en communicatie met de klant.

“Hoe beter het voorraadbeheer, hoe sterker de organisatie,” beklemtoont Kurt Rondou.

Voor een definitieve evaluatie is het nog te vroeg, maar de bedrijfsleiding is ervan overtuigd dat DIMASYS|ENT  hoedanook de bedrijfsprocessen verder zal optimaliseren alsook de klantentevredenheid en het professionalisme van de onderneming zal verhogen. Een adequate management-rapportering brengt bovendien sneller bijsturen, indien nodig, binnen bereik.

Nog dimensie hoger schakelen

Met DIMASYS|ENT  willen zowel Metaleuven als Metamechelen snel een dimensie hoger schakelen. Zo hoopt Kurt Rondou tegen medio 2015 een webshop binnen DIMASYS|ENT  in de lucht te hebben.

“Onze ambitie is onze fysieke verkooppunten snel te verrijken met een virtueel verkoopspunt. Zo moeten onze B2B-klanten in de toekomst zelf hun orders via de webshop kunnen plaatsen. Voor onze B2C-klanten wordt de webshop in eerste instantie een informatieplatform, later een transactieplatform,” zo luidt het.

Momenteel telt het assortiment van Metaleuven en Metamechelen een 80.000 referenties. In Mechelen alleen zijn er 21.000 referenties, waarvan 17.000 in quincaillerie. Een optimale informatie-uitwisseling met de leveranciers is derhalve van strategisch belang. Temeer daar het management verwacht dat het productassortiment in de toekomst nog verder zal uitbreiden.

Opnieuw manifesteert DIMASYS|ENT  zich terzake als de meest aangewezen partij. Zo biedt de applicatie al extra toegevoegde waarde via de module Meno-link. Die is bestemd voor het elektronisch plaatsen van bestellingen bij aankoopgroepering Menouquin. Die besloot, samen met inkooporganisaties Ferney Group, Necomij, Transferro en Zevij, één centrale productendatabase voor de sector te ontwikkelen, EZ-base genaamd. EZ-base zal zich profileren als een innovatieve informatiebron voor vele toepassingen, zoals het samenstellen van catalogi, brochures, offertes maar ook voor het opzetten van webshops, prijslijsten en koppelingen met inkoopbestelsystemen.

Eerder al ontwikkelde Infomat een interface tussen DIMASYS en het nexmart-portal, een Duits business-to-business platform voor de handel in de branches Gereedschappen, Beslag, IJzerwaren, Tuingereedschap en Technische artikelen. Uitwisseling van gegevens met EZ-base is nu al mogelijk en wordt verder uitgebreid.

Op termijn wil Kurt Rondou ook de medewerkers op het terrein (verkopers, service-technici, …) van de toegevoegde waarde van DIMASYS|ENT  laten genieten. Toeval of niet, maar Infomat lanceerde zopas een mobiel verlengstuk aan zijn ERP-functionaliteit.