Vrijwillig Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele PensioenToezegging: de voordelen ontcijferd

WinBooks informeert

In samenwerking met Belfius Bank & Verzekeringen en Winbooks geven we een heldere toelichting bij de mechanismen en voordelen van een individueel pensioenplan. En natuurlijk vergeten we het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) niet.

Alvorens een zaakvoerder of een bestuurder een IPT afsluit, wordt best eerst onderzocht of de mogelijkheden van een VAPZ al volledig benut zijn.

VRIJWILLIG AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)

Vanuit fiscaal oogpunt blijft de VAPZ de basis voor het aanvullend pensioen van de zelfstandige. De VAPZ is fiscaal een interessante formule omdat de premies in de personenbelasting een groter aftrekbaar percentage opleveren. Door de daling van het belastbaar inkomen zal de zaakvoerder of bestuurder (in de toekomst) ook minder sociale bijdragen moeten betalen, waardoor het rendement van de belegging aanzienlijk stijgt.

Maar de premiebedragen van het VAPZ zijn beperkt. Het maximaal aftrekbare bedrag in het kader van een VAPZ wordt berekend op basis van het geherwaardeerde netto-inkomen van 3 jaar terug.

Voor 2014 bedraagt het maximum voor een gewoon VAPZ-contract 3.027,09 euro.

Deze optie dient echter eerst te worden gebruikt omdat op de premies geen verzekeringstaksen verschuldigd zijn. Dit in tegenstelling tot een IPT, waarvoor de taks 4,4 % bedraagt. Later volgt nog een taxatie, maar deze is meestal lager dan bij een IPT en weegt niet op tegen de genoten belastingvermindering op de gestorte premies.

Hierbij moet vermeld worden dat de gedane stortingen worden meegerekend voor de berekening van de 80 %-regel in het kader van de IPT

DE DRIE PIJLERS

De Belgische pensioenen zijn gebaseerd op het principe van de 3 “pijlers”, 3 afzonderlijke stelsels waarmee het toekomstige pensioenkapitaal kan worden opgebouwd :

De 1ste pijler of het wettelijk pensioen betaald door de Staat,

De 2de pijler of het extralegaal pensioen betaald door de werkgever,

De 3de pijler of het individueel pensioen, waarvoor u zelf fiscaalvriendelijk spaart.

DE 80 %-REGEL

Voor de berekening van de elementen in het kader van deze 2de pijler, dient u rekening te houden met de 80 %-regel (beperking van de aftrekbaarheid). Deze regel zegt dat uw wettelijk pensioen (de 1ste pijler) plus de uitkeringen van uw VAPZ, IPT en groepsverzekering (de 2de pijler), omgezet in jaarlijkse rente, niet meer mogen zijn dan 80 % van de bruto verloning van het laatste jaar van uw actieve carrière. Anders zijn de gestorte premies niet volledig aftrekbaar als professionele kosten in hoofde van de onderneming. De overige 20 % kan via individueel sparen worden aangevuld. Vandaar de term «80 %-regel».

DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT)

De IPT voor een zaakvoerder, gefinancierd door een externe verzekering, is een investeringsformule
die u toelaat een financiële reserve aan te leggen naast het wettelijk pensioen.

Het is een verzekering die verscheidene fiscale voordelen voor uw onderneming in petto heeft, om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

Voordelen :

De IPT maakt deel uit van de 2de pensioenpijler : het is een extralegale pensioenformule voor bedrijfsleiders en zelfstandigen of vrije beroepen onder vennootschapsvorm.

- Aftrekbare premies : uw vennootschap betaalt de premies, die volledig aftrekbaar zijn als beroepskosten o.a. zolang de 80 %-regel wordt gerespecteerd); en bijgevolg optimaliseert u uw bedrijfswinst en betaalt u dus minder vennootschapsbelasting;

- Flexibiliteit : de IPT is individueel en kan dus volledig op uw maat worden uitgewerkt;

- Aantrekkelijk rendement : de opgebouwde reserve is gewaarborgd en behoort u toe, zelfs in geval van ontslag, fusie of faillissement.

U kan met retroactief effect sparen voor uw pensioen. Dankzij de “backservice” formule is het nooit te laat om u te verzekeren van een comfortabel pensioen. Deze unieke premie laat u toe om bijkomende premies te storten, wat vooral interessant is indien uw inkomen substantieel gestegen is, of indien u uw pensioenkapitaal wil aanvullen voor alle jaren gepresteerd binnen de onderneming, eventueel verhoogd met maximum 10 jaren professionele activiteit die u elders gepresteerd hebt. De “backservice” laat u ook toe om winsten te transfereren naar uw privépatrimonium.

Facultatieve waarborgen : u kunt een bijkomende overlijdensverzekering afsluiten, aangepast aanuw persoonlijke situatie en betaald door de vennootschap. U kunt uzelf ook beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, door het onderschrijven van de waarborgen gewaarborgd inkomen en/of premievrijstelling.

Geldigheid : de minimum looptijd van een contract is 5 jaar. U kan uw kapitaal ten vroegste opvragen vanaf 60 jaar en ten laatste op 70 jaar.

PRAKTIJKCASE

Waaruit bestaat de 80 %-regel ?  vervolg

Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.be

Bron: Winbooks