Febelauto heeft 95%-doelstelling autorecyclage binnen bereik

Febelauto V.Z.W. (Brussel), het beheersorganisme voor afgedankte voertuigen in België, maakte vorig jaar opnieuw een grote sprong voorwaarts. Toen werd in totaal 94% van het gewicht van alle geregistreerde afgedankte voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd.

Met een stijging van 1% in vergelijking met 2012 is Febelauto nog amper 1% verwijderd van de doelstelling van 95% recyclage tegen 2015. Niet minder dan 53 erkende centra bereikten in 2013 overigens al de doelstelling van 95% of overschreden ze zelfs.

Zowel de regionale wetgeving als de uniforme Europese Richtlijnen voor inzameling, verwerking en recyclage van afgedankte wagens bepalen vandaag dat minstens 85% van het gewicht van de ingezamelde autowrakken moet worden teruggewonnen, waarvan maximaal 5% door energetische valorisatie (verbranding met energieterugwinning).

Tegen 2015 moet dat recyclagepercentage stijgen tot 95%, waarvan maximaal 10% door energetische valorisatie. Voor de Belgische autorecyclage ligt die doelstelling stilaan binnen bereik.