Van accountant tot businesscoach

De voorbije jaren zijn alle sectoren zwaar onder druk komen te staan. Ook de accountancybureaus stellen vast dat klanten niet meer bereid zijn om evenveel neer te leggen als vroeger voor activiteiten zonder toegevoegde waarde. Dit zorgt voor lagere marges op de boekhoudactiviteiten ‚pur sang’. Maar het inspireert accountants tegelijk om te evolueren tot business coach, een trusted advisor die de klant helpt bij alle aspecten van de bedrijfsvoering, niet alleen de financiële dus.

Accountants zijn meestal uitstekend geplaatst voor strategisch advies aan klanten. Ze hebben een goed beeld van de positie waarin de klant zich bevindt, en zijn meestal voldoende vertrouwd met de klant om te weten waar die naartoe wil en kan. Bovendien is een goed deel van de tijdrovende taken en processen door automatisering weggevallen. Dit levert de accountants meer tijd op voor het bestuderen van de sector waarin de klant actief is, en van de opportuniteiten die zich in deze sector aandienen.

Of de nieuwe vorm van samenwerken tussen accountant/businesscoach een succes wordt, wordt vooral bepaald door de band die tussen beide partijen bestaat. De klant moet voldoende vertrouwen hebben in de accountant om hem mee te laten nadenken en bepalen wat het beleid wordt voor de komende maanden en jaren. En de accountant moet voldoende voeling hebben met de sector, het bedrijf én met de persoonlijke ambities van de klant om een gedegen advies te kunnen bieden waar de klant op kan bouwen.

Ontdek zelf hoe, lees onze whitepaper

Onze whitepaper helpt u om samen met uw klanten een bedrijfsplan op te stellen. Een steuntje in de rug om een echte businesscoach te worden. En dat is allicht zeer welkom, vooral met het oog op nieuwe technologieën die administratiewerk automatiseren en kostenbewuste klanten die persoonlijke aandacht en een hoog serviceniveau verwachten. Eigenlijk heeft u geen keus. U moet mee met de tijd, dus waarom nog wachten?

Download whitepaper