Hoe een crisis kansen schept voor accountants en/of boekhouders?

De accountancysector ondergaat een grondige transformatie. Een crisis, zou men het kunnen noemen. Maar crisis hoeft geen negatief woord te zijn. Oorspronkelijk betekent ‚crisis’: keuzes maken, op een kruispunt staan. Accountants staan dus voor de keuze: willen ze vasthouden aan hun traditionele dienstenmodel, het verwerken van de cijfers en voorbereiden van BTW-aangiften enzovoort? Of zien ze deze crisis als een aanleiding om zichzelf en hun dienstenpakket volledig te heruitvinden, om een toegevoegde waarde te bieden voor de ondernemer?

Van cijferaar tot businesscoach

Maar welke richting moet de accountant dan uit, als ze afstappen van hun traditionele cijferrol? Wat moet hun nieuwe rol precies inhouden? En hoe raken ze daar? Het antwoord is vrij eenvoudig: eigenlijk moeten ze evolueren naar een rol als businesscoach. Ze hebben hiervoor al heel wat troeven in handen: de financiële cijfers van een organisatie vertellen heel veel over de gezondheid en het potentieel van deze onderneming. Het volstaat dan om het DNA van een bedrijf en van de sector waarin het actief is, wat beter te doorgronden om door te groeien tot een rol waarin men gedegen strategisch advies kan verlenen.

Een goed plan

Een goed inzicht in de bedrijfsvoering van de klant is essentieel om tot businesscoach te evolueren. Net als een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen. Maar er is nog meer nodig om van de samenwerking een blijvend succes te maken. Goede afspraken, bijvoorbeeld, die bij voorkeur vorm krijgen in een businessplan. In dit plan staat onder meer wat de bedrijfsobjectieven zijn en hoe die zouden moeten worden bereikt, maar ook zeer concrete zaken zoals: de periode waarbinnen die objectief zou moeten worden bereikt, en de meetbare criteria waarmee het succes of mislukken van het plan kan worden bepaald.

Een goede tool

De beste vakman herken je meestal ook aan het materiaal dat hij gebruikt bij het uitvoeren van zijn stiel. Dat geldt ook voor businesscoaches. Zonder goede bedrijfssoftware zal hun advies en de samenwerking steeds tegen zijn limieten aanlopen.

Het is dus aangewezen om de software te gebruiken. Maar hoe kunnen klant en coach bepalen welk pakket het beste voor hen is? Een positief antwoord op de volgende vragen is alvast een goede indicator:

  • Kunt u aan dezelfde data werken? In realtime?
  • Kunt u makkelijk online samenwerken en communiceren? Kunt u taken delen en elkaar binnen het systeem berichten sturen?
  • Geeft de software een realtime overzicht van de laatste stand van zaken? Kunt u sturen op afwijkingen en worden er zo nodig alerts gestuurd?
  • Wordt data-invoer geautomatiseerd? Helpt het om uw productiviteit te verhogen?

Bron: Exact