Renta stapt in autorecyclage-verhaal van Febelauto

Febelauto V.Z.W. (Brussel) heeft met Renta V.Z.W. (Brussel) een samenwerkingsprotocol gesloten. Krachtens dat protocol verbindt laatstgenoemde zich ertoe zijn leden aan te sporen om afgedankte verhuurwagens uitsluitend naar erkende centra te brengen. Zodoende is een wettelijke en ecologische verwerking van de voertuigen gewaarborgd. Renta zal het protocol ook integreren in de gedragscode die leden moeten ondertekenen.

Als gevolg van de economische crisis zag Febelauto zijn inzamelcijfers vorig jaar met 16% terug lopen. Bovendien belanden nog te veel autowrakken in het illegale circuit. Het engagement van Renta moet helpen om de lekstromen deels te dichten. Febelauto stelde eerder dit jaar nochtans zijn 95% autorecyclage-doelstelling binnen bereik te hebben.

Meer info: 02/778.64.62 of www.febelauto.be.

Meer sectornieuws

Agenda