Guberna introduceert toolkit rekrutering en selectie bestuurders

Met de “Toolkit Rekrutering en Selectie van Bestuurders” wil Guberna een antwoord formuleren op vragen betreffende de rekrutering en selectie (en vervolgens de aanstelling) van niet-uitvoerende bestuurders. Het gaat hier om een materie waarin zowel de nationale wetgever als de regulerende instanties (banken, verzekeringswezen, …) elke dag opnieuw in het debat hun autoriteit claimen via wetteksten en rondzendbrieven. De governance-codes bevatten van hun kant eveneens verschillende aanbevelingen.

De rekrutering van niet-uitvoerende (of onafhankelijke) bestuurders belangt niet enkel de leden van de raad van bestuur aan. De keuze van een kandidaat-bestuurder is immers de vertaling van een evenwicht in de aanwezige belangen, en niet in het minst deze van de aandeelhouders. De Toolkit wil dan ook een professionele aanpak van de rekrutering en selectie van bestuurders bevorderen.

De Toolkit bestaat uit twee delen. Een conceptueel deel, dat het rekruteringsproces van bestuurders in tien fasen weergeeft. Het gaat hier om een fundamentele vraagstelling waarmee ieder selectieproces zou moeten beginnen.

Het tweede, praktische gedeelte behandelt aan de hand van 17 fiches heel concreet onder andere volgende thematieken: het identificeren en uitdiepen van het profiel van een kandidaat-bestuurder, het opstellen van een vacature die de verwachtingen van de raad van bestuur weergeeft, het werken met een headhunter, een extern expert of ad hoc-comité, de rol van voorzitter van de raad van bestuur, deze van het nominatiecomité, de ceo en de aandeelhouders in het rekruterings- en selectieproces, het vergelijken van de verschillende kandidaten van de shortlist en overeenstemming bereiken over een kandidaat-bestuurder, de professionele afhandeling van een dergelijk proces, …

De Toolkit Rekrutering en Selectie van Bestuurders is een geheel van referentiepunten waaraan men ten allen tijde kan zien waar men zich situeert in het proces, wie tussen komt en met welke middelen.

Een en ander is in eerste instantie bedoeld voor de raad van bestuur, het nominatiecomité en de personen betrokken bij het rekruterings- en selectieproces van niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders. Maar, welke ook het type van onderneming, de omvang of de ontwikkelingsfase is waarin ze zich bevindt, iedere raad van bestuur vindt er ongetwijfeld de nodige inspiratie voor een professionele aanpak van het rekruterings- en selectieproces.

De Toolkit is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans in een digitale en papieren versie.