Resort Maastricht mikt ook op Belgische eigenaars

Dormio investeert 70 miljoen in vrijetijdspark

Projectontwikkelaar Dormio (Anhem), gespecialiseerd in de ontwikkeling van recreatief vastgoed, bouwt in Maastricht een 9 hectaren groot resort park met in totaal 213 wooneenheden. De ontwikkeling, gepland in drie fasen, vergt een totaalinvestering van 70 miljoen euro. De wooneenheden worden aan kandidaat-investeerders te koop aangeboden. Om de Belgische markt te bewerken sloot Dormio een samenwerkingsakkoord met Immo Groep 5 N.V. (Hasselt). Intussen nemen de plannen voor de bouw van een tweede resort-park in België, met name in Dinant, steeds concretere vorm aan.

Dormio recreatiewoningen B.V. ontwikkelde eerder recreatief vastgoed in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Resort Maastricht wordt gerealiseerd op terreinen die aan de International Golf Maastricht palen. Vijf van de achttien holes van het golfterrein zijn op Belgisch grondgebied gelegen. Met het resort mikt Dormio niet enkel op golfliefhebbers, het streeft tevens een verregaande kruisbestuiving met Maastricht na.

“Kracht van het resort is dat het wordt gerealiseerd binnen de stadsomgeving van Maastricht, in een groene omgeving en nauwelijks drie kilometer verwijderd van het Vrijthof, het grootste en bekendste plein van de hoofdstad van Nederlands-Limburg. Doorgaans worden resorts ontwikkeld in de buurt van kleine dorpjes waar weinig te beleven valt. Dat is niet het geval met Resort Maastricht. Met zijn 120.000 inwoners is Maastricht immers een toeristische trekpleister met jaarlijks een groot aantal evenementen in zowel de culturele als de sportieve sfeer,” weet Herber Blokland, sales manager van Dormio.

Dorp met plein

Resort Maastricht wordt geconcipieerd als een heus dorp met een echt plein. Op termijn zal het dorp 123 wooneenheden omvatten, zowel alleenstaand als geschakeld. Op het plein worden zestig appartementen en dertig hotelappartementen gerealiseerd.

In een eerste fase worden 74 dorpswoningen, palend aan het golfterrein, opgetrokken. In een tweede fase volgen nog eens 49 woningen.

“Alvorens de bouw aan te vatten moeten 52 woongelegenheden verkocht zijn. Op dit ogenblik vonden er al 35 een afnemer zodat de eerste bouwfase in het voorjaar van 2015 van start gaat. Een goed jaar later hopen we de tweede fase aan te kunnen vangen om net voor het hoogseizoen van 2016 te kunnen opleveren,” zo nog Blokland.

De woningen worden in traditionele bouwstijl opgetrokken. Naargelang van hun uitvoering kunnen ze vier tot twintig personen huisvesten (ambachthuis (4 pp.), boerenhuis of koopliedenhuis (6 pp.), herenhuis of  hofmeesterhuis (8 pp.). landhuis (10 pp.), notarishuis (12 pp.) of boerenhoeve (20 pp.)). In functie van het woningtype, de ligging en de kavelgrootte schommelen de aankoopprijzen tussen 194.000 en 706.000 euro.

In een derde en laatste fase wordt het plein ontwikkeld. Ambitie is het plein medio 2017 op te leveren. Dat plein put overigens zijn inspiratie uit het Vrijthof. Er komt een hoteltoren met 30 appartementen, die tevens een voor de Resort-bewoners gratis toegankelijk binnenzwembad en een panoramarestaurant zal huisvesten. Rond het plein worden nog eens 60 appartementen ontwikkeld.

Beleggingsproduct

De woongelegenheden worden als beleggingsproduct aangeboden, hetzij als tweede woning, hetzij als vakantiewoning. Permanent verblijf is er niet toegestaan. Dormio Resorts & Hotels staat in voor het beheer en de exploitatie van het Resort. Voor de ontwikkeling werd een projectvennootschap ingericht, waarin Dormio Resorts & Hotels een belang van 40% aanhoudt. Mede-aandeelhouders zijn vastgoedontwikelaar Ro-groep (40%, Maastricht) en De Lindehof (20%, waarachter Peter Sloot schuil gaat).

“Recreatievastgoed heeft een lager risicoprofiel dan de traditionele vastgoedmarkt. Mede omdat deze resorts zich op de short stay-markt bevinden en er dus geen leegstand kan ontstaan. Een netto-rendement van 5 à 6% is vanaf het eerste jaar derhalve haalbaar,” stelt Blokland overtuigd. Een bezettingsgraad van 65% in het eerste jaar acht onze gesprekspartner als “heel realistisch”. In Valkenburg haalt een vergelijkbaar initiatief, naar verluidt, een gemiddelde bezetting van 80%.

Tweede Dormio resort-park in België

Dormio verhuurt inmiddels diverse resorts in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk (2). Op verhuurvlak wordt doorgans met Landal samen gewerkt. In België gaat het om het Landal Village l’Eau d’Heure in Froidchapelle. In Dinant worden de plannen voor de ontwikkeling in eigen heheer van een resort met een 200-tal appartementen en woningen steeds concreter.

Meer sectornieuws

Agenda