Vlaanderen maakt 8,2 miljoen euro steun vrij voor projecten groene warmte

De Vlaamse regering heeft een budget van meer dan 8 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van projecten rond groene warmte. Projecten dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) ingediend. Ze kunnen vooraf overigens bij het Agentschap worden afgetoetst.

Momenteel is er een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl het overgrote deel van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen tot 4 februari 2015 projectvoorstellen indienen. De Vlaamse regering zette hiervoor 8,2 miljoen euro opzij voor nieuwe projecten die niet in aanmerking komen voor groene stroom- of warmtekrachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun. Hiervan is 6,2 miljoen euro bestemd voor restwarmteprojecten en telkens 1 miljoen euro voor groene warmte- en biomethaanprojecten.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en op tijd zijn ingediend, worden binnen hun categorie (groene warmte, restwarmte en biomethaan) gerangschikt. Dat gebeurt op basis van het aangevraagde steunpercentage. Hoe lager het percentage, hoe hoger de projecten worden gerangschikt. De indiener bepaalt zelf voor welk percentage van de kosten hij steun aanvraagt. Europa legt de maximumgrens vast. Als twee projecten hetzelfde steunpercentage aanvragen, wordt het eerst ingediende project hoger gerangschikt. Het VEA kent - op basis van de rangschikking - steun toe tot het budget is opgebruikt.

Volgens studies van VITO kan groene warmte tegen 2020 een derde tot de helft van de Belgische doelstelling van 13% groene energie invullen.

Meer info: www.energiesparen.be/call-groene-warmte.