GO-DIS legt resultaten voor

Vijftig grensoverschrijdende netwerkmomenten met meer dan 3.000 Noord-Franse en West-Vlaamse ondernemers en een website die ruim 4.500 keer bezocht werd. Dat is het resultaat van GO-DIS. GO-DIS is een Interreg IV-project dat de problemen bij grensoverschrijdende distributie-activiteiten wil aanpakken en zo de handel wil bevorderen.

Het project van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Chambre de Commerce Franco-Belge du Nord de la France, KULeuven KULak en Université Lille 2 werd onlangs afgesloten.

GO-DIS concentreerde zich op de juridische statuten van de verschillende handelstussenpersonen (distributeur, handelsagent, VRP) in Frankrijk en België. Bedoeling was om ondernemers te helpen om de juiste handelstussenpersonen te kiezen: GO-DIS bracht de pijnpunten in kaart, informeerde ondernemers en organiseerde gepaste begeleiding. Het project startte in 2009 en kreeg de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) alsook van de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen.

Het resultaat van het grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek door KULeuven KULAK en Université Lille 2 is te vinden op de website www.go-dis.eu. Daar staan de juridische fiches die het statuut van de verschillende handelstussenpersonen verduidelijken naar Frans en Belgisch recht, een juridische databank met onuitgegeven rechtspraak en een FAQ met veel gestelde vragen over grensoverschrijdende distributie.