Vijf nieuwe vennoten voor PwC

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft vijf nieuwe vennoten (partners) benoemd. Het gaat om Griet Helsen, Isabelle Rasmont, Jorgen Broothaers, Didier Vandenhaute en Lionel van Reet.

Helsen (foto), die in 1995 bij PwC aan slag ging, is een door het IBR erkende revisor die zich momenteel vooral toelegt op het leiden van audit-opdrachten, hoofdzakelijk voor klanten in de sectoren Retail en Consumer. Zij is tevens HR-partner voor de praktijkgroep Audit.

Isabelle Rasmont (foto), sinds 1993 voor PwC werkzaam, is door het IBR erkend als revisor. Ze is geaccrediteerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België voor controles van verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen. Zij legt zich vooral toe op projecten in de sector van de financiële diensten.

Jorgen Broothaers (foto), sinds 1997 op de loonlijst van PwC, is door het IBR erkend als accountant en belastingsconsulent. Hij is specifiek verbonden aan PwC's afdeling Tax Management en Accounting Services. Hij begeleidt en adviseert dochterondernemingen en bijkantoren van multinationals in België op het vlak van boekhouding, management accounting, statutaire jaarrekeningen en fiscale verplichtingen.

Didier Vandenhaute (foto) werkt sinds 2005 bij PwC en staat aan het hoofd van PwC's Global Banking & Cash Management Network. Hij legt zich in het bijzonder toe op multinationals die hun kasbeheerverrichtingen wereldwijd willen verbeteren. Daarnaast helpt hij tal van banken om hun dienstenaanbod op het vlak van "transaction banking" te verbeteren. 

Lionel Van Reet (foto), ten slotte, die eerder veertien jaar ervaring op het gebied van douane, accijnzen, internationale handel en indirecte belasingen (waaronder BTW) opdeed, trad pas in 2012 tot  de PwC-ploeg toe. Hij leidt de praktijkgroep Customs & International Trade voor België en speelt, samen met PwC-teams in naburige landen en verder in Europa, een belangrijke rol als coördinator van activiteiten in zijn domein.