Electrabel neemt Doel 1 uit productie

Electrabel heeft de kerncentrale van Doel 1 per 15 februari jongstleden van het net gekoppeld overeenkomstig de wet van 18 december 2013. Die voorziet in de sluiting na veertig jaar uitbating.

Doel 1 is de eerste Belgische kerncentrale die veertig jaar werd uitgebaat. De centrale werd in dienst genomen op 15 februari 1975 en moest, samen met zes andere centrales, de economische en industriële ontwikkeling van België waarborgen. Gedurende de uitbatingsperiode produceerde Doel 1 ruim 127.000 GWh elektriciteit, het equivalent van het jaarlijks verbruik van 36 miljoen gezinnen.

In tegenstelling tot andere landen is in België de levensduur van een kerncentrale bij wet tot 40 jaar beperkt, met uitzondering van de centrale Tihange 1 die met 10 jaar wordt verlengd. Omwille van de huidige onzekerheid op de Belgische elektriceitsmarkt qua bevoorradingszekerheid, onderhandelen de minister van Energie en Electrabel, Groep GDF Suez, momenteel over de modaliteiten van een mogelijke verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2.

Meer info: http://www.electrabel.com.

 

Meer sectornieuws

Agenda