Chinese M&A-activiteit bereikt recordpeil in 2014

Van de 81 Chinees-Europese fusies of overnames in 2014 vonden er 2 in België plaats

De Chinese fusie- en overnameactiviteit (M&A) bereikte recordhoogtes in 2014, en dit zowel op het vlak van het aantal deals (6.899) als wat hun totale waarde betreft (407 miljard dollar). Technologie, consumentgerelateerde en financiële diensten waren belangrijke sectoren, een gedeeltelijke weerspiegeling van de ontwikkeling van de economie in ruimere zin. Qua waarde bleef vastgoed echter de grootste afzonderlijke sector, omdat ontwikkelaars naar nieuwe kapitaalbronnen op zoek gingen. Private Equity (PE) en financiële kopers pompten nog nooit zoveel kapitaal in nieuwe investeringen: 73 miljard dollar, een stijging met 101 % ten opzichte van 2013.

Private Equity deals bereikten recordvolumes (een stijging van 51 %) en verdubbelden ruim hun waarde (een stijging van 101 %). “Participatie in de hervorming van overheidsbedrijven (State Owned Enterprises of SOEs) en Chinese grensoverschrijdende deals speelden een belangrijke rol bij die stijgingen,” zegt Pascal Janssens, China Desk Leader bij PwC Belgium. “Technologie- en consumentgerelateerde sectoren namen meer dan de helft van het volume van de deals voor hun rekening en weerspiegelen daarmee investeringsplannen die willen inspelen op de strategische richting die de economie als geheel uitgaat,” voegt hij hieraan toe.

Overheids- en particuliere bedrijven richten zich op verschillende buitenlandse doelen

Chinese bedrijven, goed voor een totaalbedrag van 56,9 miljard dollar aan afgesloten deals, bleken in 2014 andermaal een belangrijke drijvende kracht van de wereldwijde M&A-activiteit. Het aantal grensoverschrijdende Chinese deals steeg met meer dan een derde in 2014, tot een recordpeil van 272.

De grensoverschrijdende investeringsactiviteit was aanzienlijk in alle drie de sectoren, namelijk particuliere bedrijven (POE / private owned enterprises), overheidsbedrijven (SOE / state owned enterprises) en financiële kopers1 en PE’s2, maar de M&A-activiteit van POE’s blijft, qua aantal deals, de boventoon voeren, terwijl de financiële kopers en PE’s voor het eerst een voelbare cijfermatige bijdrage leveren.

Overheidsbedrijven hebben opnieuw deals afgesloten in de grondstoffen- en energiesectoren, terwijl particuliere bedrijven – die het gros van de deals afsloten – vooral investeerden in technologieën en merken die ze op de Chinese markt konden neerzetten.

Beperkte Chinese M&A-activiteit in België

PE’s en financiële kopers hebben enkele van deze strategische deals ondersteund, naast investeringen voor eigen rekening. “Particuliere bedrijven en financiële kopers in het bijzonder vertoonden een voorkeur voor ontwikkelde markten waar je geavanceerde technologieën en merken kunt vinden”, aldus onze gesprekspartner.

In 2014 werden 2 van de 81 Europese deals afgesloten in België, en allebei werden ze geïnitieerd door de Anbang Insurance Group (Delta Lloyd Bank en Fidea). “Gezien het feit dat typisch Belgische sectoren vooral om dienstverlening en kmo’s of familiebedrijven draaien, staan de grote(re) economische spelers van nature minder open voor meerderheidsparticipaties door Chinese investeerders. Deze ontwikkleling van de Chinese M&A-activiteit in België hoeft dan ook niet te verwonderen,” klinkt het.

Vooruitzichten voor 2015

Men verwacht dat ook 2015 een gezond jaar wordt voor de Chinese M&A-activiteit. De hervorming van overheidsbedrijven zal belangrijke binnenlandse transacties blijven voeden, particuliere bedrijven zullen de grensoverschrijdende stormloop aanvoeren en PE zal participeren in allerhande M&A-activiteiten. Bij de actieve sectoren rekenen we Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT), met de nadruk op internet, financiële dienstverlening, kleinhandel en consumentensector, vastgoed en gezondheidszorg.

Veel sectoren zullen zich verder consolideren met het oog op meer efficiëntie. A-aandeel bedrijven zullen, door middel van overnames, op zoek gaan naar anorganische groei.

"De Chinese grensoverschrijdende M&A zal een aantal groeistimulansen kennen,” zo luidt het. “De lopende hervorming van overheidsbedrijven zal enkelen onder hen aanzetten tot grensoverschrijdende activiteiten. De hervormingen die de regelgeving omtrent grensoverschrijdend kapitaal versoepelen kunnen eveneens bijdragen tot een gunstig klimaat voor grensoverschrijdendeinvesteringen door Chinese bedrijven. Heel wat bedrijven zorgen momenteel voor een aanwezigheid in Hongkong die ze in de toekomst als platform voor dergelijke activiteiten kunnen gebruiken,” besluit de heer Janssens.

1 “Financieel koper” verwijst naar beleggers die bedrijven verwerven met als doel een investeringsrendement te realiseren door deze op een latere datum met winst te verkopen. Deze omvatten vooral, maar niet uitsluitend, PE- en VC-fondsen (durfkapitaal).

2 “Private equity deals” of “PE deals” verwijzen naar financiële buyer deals waarvan de waarde de 10 miljoen dollar overschrijdt en/of waarvan de dealwaarde niet openbaar werd gemaakt. Deze werd hoofdzakelijk belegd door private equity GP’s (general partners) maar omvat ook directe investeringen – van private equity aard – door financiële instellingen en conglomeraten

Noten : 

Het gedetailleerde onderzoek dat PwC uitvoerde en het video-interview met David Brown, Transaction Services Leader voor de regio Asia Pacific, zijn beschikbaar op: M&A 2014 review and 2015 outlook

Bron: PWC