Meer Belgische octrooi-aanvragen bij Europees Octrooibureau

Het aantal octrooi-aanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) is vorig jaar met 3,1% tot 274.000 gegroeid, een nieuw hoogtepunt. Belgische bedrijven dienden 2.264 octrooi-aanvragen in (+ 1,8%). Daarmee is de negatieve trend van de laatste drie jaar omgebogen. De groei was in België overigens sterker dan het Europees gemiddelde dat op 1,2% lag.

De Top 3 van de Belgische octrooi-aanvragers wordt bevolkt door imec, Solvay en Agfa-Gevaert. Met 147 aanvragen (+ 18%) is het Leuvense imec, dat onderzoek verricht naar micro-elektronica en nanotechnologie, de actiefste Belgische aanvrager van octrooien. UGent bekleedt de 9de plaats, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) staat op 10, KULeuven op 12 en UA op 22. Bij de bedrijven staat Solvay op de tweede plaats (met 98 aanvragen), gevolgd door Agfa-Gevaert (3). CNH Industrial en Bekaert deelden de vierde plaats.

De drie belangrijkste technologiegebieden waarvoor het EOB Belgische octrooi-aanvragen ontving, waren “medische technologie” (7% van de aanvragen), “speciale machines” (eveneens 7%) en “biotechnologie” (6%). De aanvraagstatistieken wijzen erop dat Belgische bedrijven in het bijzonder gespecialiseerd zijn in de categorieën “halfgeleiders”, “materialen en metallurgie” en “microstructuur en nanotechnologie”.

In de Europese ranglijst van het aantal octrooi-aanvragen per miljoen inwoners staat België met 182 aanvragen op de achtste plaats, net na Oostenrijk maar voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.