GreenVille plant bouw testcentrum voor cleantech-bedrijven

Focusdomeinen worden geherdefinieerd

GreenVille, één van de vijf incubatoren die Limburg rijk is, viert zijn tweede verjaardag met een bezetting van 73%. Nog goed 500 à 600 m² kantoorvloer is beschikbaar. Tegen eind dit jaar mikt directeur Luc Driesen op een bezetting van 90%. GreenVille heeft momenteel een investeringsproject van 1,5 miljoen euro in de steigers staan. Zo wordt een half miljoen euro gereserveerd voor de isolatie van de geklasseerde gevel om het energieverbruik in te perken. Nog eens 1 miljoen euro wordt voorbehouden voor de bouw van een Fab2Lab, zeg maar een gemeenschappelijke testruimte voor de GreenVille-bewoners waar vernieuwende cleantech-technologieën op hun deugdelijkheid kunnen worden getoetst. Los daarvan maakt de gemeente Houthalen-Helchteren zich op om op de voormalige, aanpalende mijnterreinen een 10 hectaren grote KMO-zone te realiseren. “Als incubator zullen we dan aan onze bewoners volwaardige doorgroeimogelijkheden kunnen bieden,” zo nog Driesen.

Het twee jaar terug officieel geopende GreenVille, ondergebracht in de voormalige koolmijnzetel van Houthalen-Helchteren, herbergt een bezoekerscentrum rond het mijnverleden van Limburg, een cleantech-bedrijvencentrum en de Limburgse antenne van i-Cleantech Vlaanderen V.Z.W. Het hele Greenville-project vergde een totaalinvestering van 11 miljoen euro, waarvan 5,1 miljoen euro voor de renovatie van het mijngebouw. Dat laatste bedrag werd opgehoest door  GreenVille N.V., een door LRM en de gemeente Houthalen-Helchteren opgerichte projectvennootschap, die het cleantech-dienstencentrum ook uitbaat. GreenVille heeft een beschikbare oppervlakte van ruim 5.000 m².

Voor Stijn Bijnens, algemeen directeur van LRM, is GreenVille van essentieel belang “in de transformatie van het Limburgs economisch DNA”. Het centrum draagt overigens bij tot de één van de strategische doelstelllingen van de Limburgse investeringsmaatschappij, met name de creatie van duurzame en inclusieve tewerkstelling.

“Met Dagcentrum De Wroeter V.Z.W. (Kortessem), dat sinds kort als cateraar in het bedrijfsrestaurant optreedt, bewijst GreenVille N.V. zelf dat duurzaam-inclusieve tewerkstelling kan worden gercreëerd (lees: zonder overheidssteun, nvdr.)”, zo nog Bijnens.

Focus wordt bijgestuurd

Vorig jaar toonde GreenVille zich bijzonder succesvol in het aantrekken van nieuwe bedrijven/organisaties. Inmiddels is het bedrijvencentrum voor 73% bezet met 25 bedrijven/organisaties. Samen tellen ze een honderdtal medewerkers.

GreenVille richt zich zowel tot starters (GreenVille-incubator) als tot filialen van grote bedrijven.

“Onze initiële focus lag op de kerndomeinen Materialen, Energie, Water, Mobiliteit en Innovatieve landbouw. In de toekomst heroriënteren we onze activiteiten evenwel richting Materialen, Afval, Recyclage en Ondergrond,” onthult de directeur van GreenVille.

Een en ander kadert in een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en samenspraak met andere marktactoren. Zo worden de domeinen Energie en Innovatieve landbouw doorgeschoven naar respectievelijk EnergyVille (Genk) en Agropolis (Kinrooi), dat momenteel in ontwikkeling is.

Nieuwe bedrijvenzone

Achter het bestaande gebouw hoopt GreenVille later dit jaar zekerheid te krijgen omtrent de geplande bouw van het voornoemde Fab2Lab. De GreenVille-campus omvat niet enkel het bedrijvencentrum GreenVille maar ook een Nieuw Administratief Centrum (NAC), een woonzone en een KMO-zone. Van de totale oppervlakte van zowat 10 hectaren wordt 3,5 hectaren gereserveerd voor de realisatie van een KMO-zone, aansluitend op de GreenVille-site.

“Het hele terrein wordt in PPS-verband gerealiseerd door de gemeente Houthalen-Helchteren en de bouwondernemingen Cordeel, Kumpen en Houben. De onderhandelingen verkeren in de eindfase. De eerste bedrijfspercelen zouden op zijn vroegst in 2016-2017 beschikbaar kunnen zijn,” aldus Alain Yzermans, burgervader en voorzitter van GreenVille N.V.

Yzermans ziet voor GreenVille op termijn trouwens nog een andere rol weggelegd, met name die van accelerator voor de verduurzaming van het aanpalende bedrijventerrein Centrum-Zuid.

GreenVille herbergt 25 organisaties

 • Adhemar Advocaten: advocatenkantoor dat exclusief focust op publiek recht, inzonderheid omgevingsrecht, PPS, overheidsopdrachten en onteigening.
 • Agropolis: het Agropolis-bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Kinrooi en Boterakker V.Z.W. dat focust op innovatieve en milieubewuste landbouwproductie.
 • Aristo Music Technology: gespecialiseerd in innovatieve selectie en on-line distributie van digitale muziek voor professionele gebruikers.
 • Centrum voor Basiseducatie (CBE): volwaardige structuur binnen het volwassenenonderwijs betoelaagd door het ministerie van Onderwijs dat gebruik maakt van GreenVille’s cursusmodule “duurzame samenleving”.
 • CityD: focust op dynamische ontwikkeling van steden, stadskernen of handelskernen middels een doordacht en doorgedreven centrumbeheer en/of procesmanagement.
 • CleanTech Management: projectontwikkelaar met als doel het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan bedrijven, organisaties en overheden rond cleantech-toepassingen.
 • CleanTechPunt V.Z.W.: educatieve instelling die de noodzakelijke veranderingen om tot een duurzame, koolstofarme samenleving te komen, concreet maakt.
 • Enervalis: ontwikkelaar van software-technologie om het elektriciteitsnetwerk intelligent te maken.
 • Fish2Be N.V.: gespecialiseerd in het kweken van baby-snoekbaarsvisjes als ecologisch alternatief voor de overbevissing, met kwekerij in Kinrooi.
 • Green-Solutions: controleert via het E-CO2 concept op regelmatige basis de bandenspanning van bedrijfswagens om de uitstoot naar beneden te halen en brengt via BillieBin.com een product op de markt om het voor iedereen mogelijk te maken thuis te composteren.
 • Heraeus Electro-Nite: ontwikkelt en produceert sensoren die o.a. gebruikt worden voor het meten van de temperatuur in industriële processen. De afdeling “Manufacturing Engineering” werd tijdelijk in GreenVille ondergebracht.
 • i-Cleantech Vlaanderen V.Z.W.: spelverdeler voor cleantech in Vlaanderen die een samenwerking nastreeft tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in de praktijk brengt.
 • I-Line PR&communicatie: gespecialiseerd in communicatie voor bedrijven en organisaties die activiteiten ontplooien binnen het domein van de cleantech.
 • Inhome Energy Care: service-organisatie die zich toespitst op warmte en comfort in huis, tevens actief in de verkoop en verhuur van CV-ketels en warmwaterinstallaties.
 • Techniek en WetenschapsAcademie (TWA): creatief en innovatief leerproject van KHLim om kinderen, jongeren en volwassenen onder te dompelen in de wereld van de moderne techniek en wetenschap met oog voor duurzame ontwikkeling.
 • Limburg Klimaatfonds: coöperatieve vennootschap met als doelstelling particulieren, verenigingen, bedrijven en organisaties te verenigen die in klimaatvriendelijke projecten investeren.
 • NVAndersom: communicatiebureau.
 • Markert-Gruppe: Duits familiebedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en productie van filters en filterdoeken over o.m. filterpersen en bandfilters voor de scheiding van vaste partikels uit een vloeistof in ontwateringsinstallaties.
 • Quares: vastgoedbedrijf verantwoordelijk voor het bedrijventerrein-management voor de cleantech-campus en Centrum-Zuid voor rekening van de gemeente Houthalen-Helchteren.
 • Solar Assistance: levert technische bijstand en onderhoud van zonnepanelen bij particulieren en bedrijven.
 • Steunpunt Dubolimburg: Limburgse gespreks- en (bouw)adviespartner aangaande duurzaam bouwen en wonen voor bouwprofessionelen, lokale overheden en particulieren.
 • Tellum: advies- en studiebureau op het vlak van bodemverontreiniging, bodemsanering en stortplaatsen.
 • The New Drive: onafhankelijk advies- en project management-bureau, gespecialiseerd in duurzame mobiliteit.
 • Tobasco N.V.: uitzendkantoor met specialisatie in tewerkstelling in groene factoren.
 • TQM: onderzoekt de mogelijkheden van de “Urban Cultivator” (kweekkamer om in optimale omstandigheen diverse kruiden op te kweken).

Meer sectornieuws

Agenda