Ethias legt besparingsplan aan Nationale Bank voor

Ethias N.V. (Hasselt) heeft zijn ondernemingsplan aan de Nationale Bank van België (NBB) overgemaakt. Bedoeling van de verzekeraar is zich zodoende te aligneren op de Solvency II-normen die begin 2016 voor de hele sector van kracht worden.

De onderneming lanceerde eerder al een aantal hefbomen ter versterking van het kapitaal. Denk bijvoorbeeld aan de SWITCH IV-actie die FIRST-klanten de kans bood om tegen een eenmalige en uitzonderlijke premie van 14% uit te stappen.

Het pas afgeronde ondernemingsplan omvat drie belangrijke luiken, met name het aangaan van een mogelijk bijkomende achtergestelde lening, de optimalisatie van het activabeheer conform de Solvency II-norm en een efficiëntieverhoging middels onder meer het terugdringen van de algemene kosten met 10%. Die besparing focust inzonderheid op de algemene werkingskosten en IT-uitgaven.

Tegen eind 2017 zouden tevens 124 voltijdse banen worden geschrapt.

Meer info: 011/28.22.89 of http://www.ethias.be.