Innotek organiseert conferentie rond ecosysteeminnovatie

Op 9 september richt Innotek “Future First” in, een conferentie die het belang en de mogelijkheden van ecosysteeminnovatie in de kijker zet.

Bedrijven die aan ecosysteeminnovatie doen, houden rekening met alle aspecten van ondernemerschap met alle stakeholders. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten gaat het niet langer puur om het maken van winst, maar wel om het creëren van meerwaarde voor iedere betrokkene.

Bedoeling van “Future First” is niet enkel aan bewustmaking te doen en het begrip ecosysteeminnovatie te duiden, maar ook tot concrete resultaten te komen met behulp van rondetafelgesprekken en workshops.

Samen met een tweehonderdtal aanwezigen, voornamelijk uit de bedrijfswereld, wil Innotek een boost geven aan deze nieuwe manier van innoveren.

“Future First” vindt plaats op woensdag 9 september van 13.30 u tot 18.00 u in het Radisson Blu Astrid Hotel te Antwerpen.

Meer sectornieuws

Agenda