VDAB en NSZ bundelen krachten op arbeidsmarkt

Om ondernemers beter te ondersteunen in hun zoektocht naar arbeidskrachten zijn NSZ en VDAB een officieel partnership aangegaan. VDAB kan zodoende de doelgroep van zelfstandigen en KMO's nog meer bereiken dan vandaag.

Bedoeling is gezamenlijk de vraag van ondernemers nog beter af te stemmen op het aanbod van de werkzoekenden om beide groepen meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

In concreto zal NSZ zijn leden naar de lokale dienstverlening van VDAB toeleiden, terwijl VDAB zich engageeert om die zelfstandigen en KMO's een passend antwoord op hun vraag te bieden.

Meer info: 0800/30.700 of http://www.vdab.be.