Tandem ABM/BT tevreden gebruiker DIMASYS|WKG

Bijkomende productiviteitswinsten liggen voor het grijpen (Gesponserde inhoud)

De zusterbedrijven Alle Bouw Machines (ABM) en Beton Trowel (BT) uit Londerzeel zijn tevreden gebruikers van DIMASYS| WKG van software-vendor Infomat (Antwerpen). De KMO's, met amper twaalf medewerkers op de loonlijst in Belgie, maken intensief gebruik van de basisfunctionaliteiten van de ERP-applicatie. Ze bewijzen zodoende dat dergelijke oplossingen niet tot het exclusieve terrein van de grote ondernemingen horen. Integendeel. Tijdsgebrek verhindert beide ondernemingen de bijkomende productiviteitswinsten die DIMASYS|WKG biedt, aan te boren. Het management is zich nochtans terdege van dat potentieel bewust.

Het in 1987 opgerichte Alle Bouw Machines is actief in de verkoop, verhuur en service van bouwmachines binnen de Belux. Acht jaar terug verwierf Chris Bergmans de integrale controle over het bedrijf. Dat beschikt over een netwerk van een vijftigtal dealers. Doorheen de jaren ontwikkelde ABM een sterke specialisatie in machines voor betonbe- en verwerking. Tot het aanbod horen trilnaalden, trilbalken, poliermachines, vloerzaagmachines, mixers, vloer-frees- en vloerschuurmachines, grondverdichtingsmachines, betonafwerkingsmachines en andere.

ABM brengt dat sterk uitgebouwde assortiment onder in een een aantal hoofdcategorieen, met name mengers, pneumatische gereedschappen, pompen, stroomvoorziening, verticaal transport, vloerbewerking, zaag- en boormachines en, ten slotte, werfinrichting.

Klanten zijn wegenisbedrijven, bouwondernemingen, openbare besturen, steden & gemeenten, industriele bedrijven, handelsondernemingen, diamantbewerkende bedrijven en andere.

Handels- versus productie-activiteiten

Vijf jaar terug richtte Chris Bergmans samen met een Ierse vennoot met ruime, internationale sectorervaring op 50/50-basis Beton Trowel op. Dat is een productiebedrijf dat zich toespitst op de fabricage van machines die met de afwerking van beton te maken hebben. "Het productenaanbod van Beton Trowel focust op de verwerking van wat uit een beton-mixer komt. Denk aan afwerkingsmachines- en nivelleringsapparatuur, betonvibratoren, pompen, betonzaag- en voegmachines, afwerkingsgereedschappen en andere. Naast het eigen merk, fabriceert Beton Trowel ook onder private label voor twee Noord-Amerikaanse branchegenoten,"aldus de managing director.

Vooralsnog vindt de productie plaats in China (Shanghai). Een mogelijke delokalisering richting Vietnam, omwille van loonkosttechnische redenen, ligt momenteel ter studie. Naast Londerzeel, dat als wereldwijd distributiecentrum voor Beton Trowel fungeert, heeft het bedrijf ook depots in Dubai en Monterey (Mexico). De opstart van bijkomende depots in Santiago de Chile (Chili) en Kaapstad (Zuid-Afrika) staat momenteel in de steigers.

Als markt-challenger zet Beton Trowel momenteel sterke groeiprestaties neer. Vorig jaar klom de omzet met maar liefst 42%. Zusteronderneming Alle Bouw Machines kan de jongste jaren op een structurele groei van zowat 10% op jaarbasis terugvallen, zo luidt het. Laatstgenoemde treedt voor BT overigens op als exclusief distributeur in de Belux en wereldwijd distributiecenter. Geconsolideerd boekten beide bedrijven in 2014 een omzet van zowat 9 miljoen euro.

Productiviteit sterk opgevoerd dankzij ERP

Pas in 2009 ontdekte Alle Bouw Machines de wereld van de enterprise resource planning (ERP). Voorheen werkte de KMO met een applicatie in DOS-omgeving die een beperkte, niet geintegreerde functionaliteit bood op vlak van stockbeheer, inkoop en verkoop. Een toevallig contact met de top van Infomat en fraaie referenties op handelsvlak, overtuigden Bergmans om met Dimasys aan de slag te gaan. Kennelijk vrij snel tot tevredenheid en met succes, want in 2012 werd DIMASYS| WKG(tot 15 gebruikers gelijktijdig, nvdr.) ook over Beton Trowel uitgerold. 

Beide bedrijven maken gebruik van de basismodules Aankoop, Voorraad en Verkoop. Daaraan werden nog de functionaliteiten Samengestelde Artikelen (een vrij populaire module binnen de handels- en verhuursector), Lot- & Serienummers en het (nog niet geactiveerde) importeren van leverancierscatalogi toegevoegd. Zowel Alle Bouw Machines als Beton Trowel schakelden ook over naar Dimasys Financials als boekhoudpakket.

De hele oplossing loopt binnen beide bedrijven tot algemene tevredenheid vlekkeloos.

"Bij de implementatie van DIMASYS| WKG ging voor ons een nieuwe wereld open. Enige fout die we misschien maakten is de integratie van de bestaande databestanden vanuit de voormalige applicatie. Die bleef per artikelnummer bijvoorbeeld beperkt tot vijf karakters. Zodat er naderhand nog flink wat input-werk bij te pas kwam. Normaal met een totaalassortiment dat zowat 15.000 referenties telt," zo nog Bergmans.

Dat DIMASYS|WKG voor de twee bedrijven heilzame resultaten oplevert, blijkt uit het feit dat, ondanks de sterke groeiprestaties, het personeelsbestand in de voorbije jaren slechts heel beperkt werd uitgebreid.

Chris Bergmans: "Dankzij de ERP-applicatie konden we onze bedrijfsprocessen stroomlijnen en de werknemersproductiviteit fors opvoeren. De door het systeem gegenereerde documenten beklemtoonden de professionaliseringsslag die we met de introductie van DIMASYS|WKG maakten. Onze commerciæle buitenmedewerkers, wereldwijd actief, hebben van eender waar, eender wanneer, toegang tot de VPN om hun orders in te geven of de voorraden in real-time te checken".

De bedrijfsleider toont zich in zijn nopjes met de dienstverlening van de helpdesk en de betrokkenheid van de medewerkers van Infomat. Hij weet zich verzekerd van de noodzakelijke ruggensteun waaraan elk bedrijf zonder eigen IT-skills onder eigen dak nood heeft.

Vervolgtraject gedwarsboomd door tijdsgebrek

De managing director van Alle Bouw Machines en Beton Trowel beseft terdege dat lang niet alle functionaliteiten van DIMASYS|WKG worden aangeboord. De snelle groei van de ondernemingen verhindert dat. Zo werd de module voor automatische import van leveranciersgegevens nog niet geactiveerd.

Zowel horizontaal als verticaal biedt DIMASYS|WKG nog ruimte voor verdere ontwikkeling zodat de organisatie nog meer klant- en service-gericht kan groeien. Zo maakt de tandem ABM/BT in DIMASYS|WKG  nog geen gebruik van de ingebedde CRM-functionaliteit, de optimalisatie van de documentenstroom met klanten en leveranciers en het actualiseren van het artikelenbestand en worden de geboden opportuniteiten qua management reporting en automatische messaging & alerting (TaskCentre) nog niet (voldoende) te baat genomen. Ook qua mobiel verlengstuk dienen zich nog verschillende mogelijkheden aan.

Wat vandaag, door omstandigheden niet aan de orde is, kan morgen nieuwe, bijkomende kansen bieden. Intussen heeft de KMO wel de gemoedsrust dat een schaalbare oplossing als DIMASYS|WKG  de groei van de onderneming moeiteloos kan bijhouden, zonder bijkomende investeringen.