Iedereen wint bij evenwicht werk/privé

Moeilijke en delicate oefening

Werkgevers hebben er alle belang bij om hun medewerkers te helpen in hun werk/privé-balans. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1.671 werknemers. Want werknemers die gesteund worden om een goed evenwicht te vinden tussen hun job en privé-leven zetten zich niet alleen meer in voor hun organisatie, ze zijn ook meer tevreden met de tijd die ze aan ontspanning spenderen. En toch voelt slechts de helft van de werknemers zich gesteund door hun werkgever bij het zoeken naar een betere balans tussen werk- en privé-leven.

Het vinden van een goed evenwicht tussen werk- en privé-leven is voor vele mensen een moeilijke en delicate oefening. Ruim 30% van de werknemers geeft dan ook aan nood te hebben aan advies en ondersteuning. Hoe jonger men is, des te meer men die nood ervaart. 36% van de werknemers jonger dan 30 jaar wenst hulp. Ook bij 39% van de werknemers met een contract van bepaalde duur is de nood groot (tegenover 29% van de werknemers met contract van onbepaalde duur).

Slechts de helft van de werknemers (52%) voelt zich ook effectief door zijn organisatie geholpen in zijn zoektocht naar een goed evenwicht tussen werk- en privé-leven. Het minst gesteund zijn de medewerkers in kleine organisaties (47%). Werknemers in middelgrote (60%) en grote organisaties (57%) kunnen op meer advies rekenen.

Veel voordelen

Werknemers stimuleren om hun werk- en privé-leven te balanceren, levert nochtans veel voordelen op. In dat geval tonen meer werknemers inzet voor hun werk (94% versus 81% van de mensen die niet worden gestimuleerd), voelen meer van hen zich gemotiveerd (90% versus 61%) en zeggen meer werknemers hun doelstellingen te halen (88% versus 77%).

Daarbij beweren ze voldoende vrijheid te krijgen in hun job (89% versus 60%) en voelen ze zich thuis op hun werk (93% versus 64% van de niet-gestimuleerde werknemers). Het zorgt ook voor een sterkere band met hun organisatie (89% versus 62%).

Bovendien ervaren werknemers met een werkgever die begaan is met hun work/life-balance effectief een goed werk/privé-evenwicht (90% versus 60% van deze werknemers die niet worden gestimuleerd). 73% van deze werknemers is ook tevreden met de tijd die men spendeert aan ontspanning (versus slechts 42% van diegenen die niet door hun werkgever worden gestimuleerd) en zegt zijn werk beter onder controle te hebben (86% versus 55%).

Moeite waard om in te investeren

Werk en privé kunnen zeker op vandaag niet los van elkaar worden gezien. Organisaties die hierop inspelen zullen niet alleen werknemers hebben die een betere balans ervaren, maar zullen daar ook zelf de vruchten van plukken. Werknemers aansporen om een evenwicht werk/privé-leven uit te bouwen, resulteert namelijk in meer gemotiveerde, betrokken werknemers. Een win/win voor beide partijen dus. De moeite waard om in te investeren.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securex).

Meer info: www.securex.be.