Industriepark Beernem Oost eindelijk in uitvoering

WVI breidt bestaand bedrijventerrein met 8,7 hectaren uit

WVI kan eindelijk van start gaan met de realisatie van het industriepark Beernem Oost. Zowat vijftien jaar terug werden de eerste initiatieven tot ontwikkeling genomen. Pas vorig jaar kon de intercommunale alle gronden verwerven. Indien alles volgens plan verloopt zouden de eerste bouwrijpe kavels medio volgend jaar beschikbaar moeten zijn. Dat industriepark Beernem Oost in de regio een concrete behoefte aan bedrijfsterreinen invult, blijkt uit het feit dat bij het ter perse gaan zowat 75% van de beschikbare kavels verkocht is. Met drie andere bedrijven verkeren de onderhandelingen in een verregaand stadium. WVI investeert 2,6 miljoen euro in het bouwrijp maken van het gebied.

WVI ontwikkelde in Beernem het bestaande bedrijventerrein langs de Sint-Jorisstraat in twee fasen. Het zuidelijk deel, ontwikkeld eind de jaren ’80, beslaat 16 hectaren. Het noordelijk deel, ontwikkeld eind de jaren ’90, is 12 hectaren groot. In totaal vonden er 76 bedrijven een onderkomen die ruim zeshonderd mensen tewerk stellen.

De gemeenten Beernem en Oedelem bereikten een akkoord, dat zowel door de provinciale als de Vlaamse overheid werd goedgekeurd, om de vijf hectaren bijkomende bedrijventerreinen die hen elk door het provinciaal structuurplan werden toegekend, samen te voegen. Die beslissing maakt de ontwikkeling van Beernem Oost mogelijk. In realiteit gaat het om een zone van 8,7 hectaren bruto, waarvan netto 6,4 hectaren voor bedrijvigheid beschikbaar blijft.

Met de vernieuwing van de Sint-Andreaslaan, de belangrijkste ontsluiting voor het bedrijventerrein, zorgde de gemeente Beernem voorafgaand voor de optimalisatie van de verkeersstromen. In die zin dient ook de plaatsing van verkeerslichten aan het afrittencomplex van de E40 gezien.

Voorrang voor Beernemse KMO

Beernem Oost is bestemd voor niet-milieuhinderlijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, bij voorrang van lokale komaf. Detailhandel, transport- en distributiebedrijven zijn niet toegestaan. De maximale kaveloppervlakte bedraagt 5.000 m². De verkoopprijs schommelt tussen de 90 en 95 euro/m².

Momenteel komt nog 1,2 hectaren van de uitbreidingszone voor verkoop in aanmerking. Zowat driekwart van de beschikbare kavels is toegezegd. Aan achttien bedrijven - goed voor een verzamelde tewerkstelling van een tweehonderdtal personen - werd inmiddels een aankoopoptie verleend. De eigenlijke verkoop vindt pas plaats als het industriepark bouwrijp is.

Johan De Rycke, burgemeester van Beernem, koestert de ambitie om in de toekomst nog extra terreinen voor economische bedrijfsmatigheid te kunnen realiseren. “Van de 10 hectaren die ons door de provincie werden toebedeeld, resten en nog 1,3 voor realisatie. Op het oude gewestplan staan nog eens 3 hectaren als ambachtelijke zone ingekleurd, misschien dat we die kunnen recupereren in een eventuele ruiloperatie. Ten slotte beschikt de provincie West-Vlaanderen nog over een reserve-enveloppe aan bedrijventerreinen die in nood door de gemeentes kan worden aangesproken,” zo luidt het.

Bedrijven met een aankoopoptie voor Beernem Oost

 • Gebroeders Maenhout       bouwonderneming
 • Lamyns Olivier                 schrijnwerker
 • Brysse-Deraedt N.V.         groothandel in relatiegeschenken
 • MMPCS                           informatica voor winkelsystemen
 • Verdonck Maarten             ruwbouwaannemer
 • Fertipro                             producent van cultuurmedia en diagnostica bij               vruchtbaarheidsonderzoek
 • Verstraete Stefaan             betonkelders
 • Tetard                               belettering en grafisch ontwerp
 • Brandt Natuursteen            bewerken en verwerken van natuursteen
 • Timmerman Geert              brandhoutcentrale
 • Bouwcon                           bouwonderneming
 • Belgosuc                           suikerfabriek
 • Houthandel Driekoningen    houthandel
 • Vetria                                groothandel in diergeneesmiddelen, bevoorrading van dierenartsen
 • Vandenbroucke                   houthandel
 • Universal Wine                    wijnhandel