Herziene milieumanagement-norm ISO 14001 beschikbaar

De belangrijkse milieumanagement-norm ISO 14001, grondig herzien en geactualiseerd, in beschikbaar bij het Bureau voor Normalisatie (NBN), vertegenwoordiger van ISO in België. Het aan de norm gekoppelde ISO 14001-certificaat wordt jaarlijks aan zo’n 300.000 organisaties wereldwijd toegekend en toont aan dat bedrijven en organisaties meer en meer met hun milieu-impact zijn begaan.

De nieuwe versie ISO 14001:2015 houdt rekening met de laatste trends, waaronder het toenemend besef dat bedrijven zowel de externe als interne elementen die hun milieu-impact beïnvloeden, in kaart moeten brengen. De herziening van deze ISO-norm is het resultaat van een samenwerking van 121 experten uit acht landen, waaronder België.

Belangrijke verbeteringen in de nieuwe versie zijn:

  • Een prominentere rol voor milieu-management binnen de strategische keuzes van organisaties en bedrijven
  • Een grotere betrokkenheid van de directie
  • Het invoeren van proactieve initiatieven om het milieu te beschermen tegen beschadiging en aantasting, bijvoorbeeld door een duurzaam gebruik van middelen en het milderen van klimaatverandering
  • Speciale aandacht voor een levenscyclusbenadering die milieu-aspecten in rekening brengt vanaf de ontwikkelingsfase tot aan het einde van de levensduur
  • Een op de stakeholders gefocuste communicatiestrategie
  • Een gemeenschappelijke structuur (High Level Structure) ten opzichte van andere ISO management-normen, die zorgt voor een meer uniform gebruik van de ISO-normen.