Federplast bindt strijd tegen zwerfvuil aan

De stad Nieuwpoort, Fost Plus V.Z.W. (Brussel) en Federplast V.Z.W. (Brussel) organiseerden onlangs de "Clean Up Day", een grote opkuisbeurt aan de Belgische kust met een honderdtal vrijwilligers. Voor de allereerste keer werd het zwerfvuil niet alleen ingezameld en gesorteerd, het werd ook ter plekke gereinigd en, met behulp van twee mobiele installaties, gerecycleerd tot unieke sleutelhangers.

Niet minder dan veertig vuilniszakken werden gevuld met zwerfvuil, goed voor 61 kg restafval en 8 kg PMD-afval. Federplast, de sectororganisatie van kunststof- en rubberproducenten, maakte van de gelegenheid gebruik om een engagementsverklaring te tekenen in de strijd tegen zwerfvuil. In navolging van de ondertekening van het convenant op 24 april 2013, verbindt de organisatie zich ertoe volgend jaar opnieuw actie te ondernemen.

In samenwerking met KIMO Nederland-België, zal Federplast in april 2016, tijdens de "Week van de Zee", te Oostende een soortgelijke actie opzetten. De twee mobiele recyclage-installaties, de Plasticlab en Plastimobile, zullen aan alle kustgemeenten alvast als voorbeeld worden getoond.

Meer info: 02/238.97.39 of http://www.federplast.be.

Meer sectornieuws

Agenda