Nieuwe tool om energieklasse verwarmingssystemen te berekenen

Het Europese energie-label voor verwarmingstoestellen en waterverwarmers, dat op 26 september in werking trad, is een grote uitdaging voor de verwarmingssector. Al bij de prijsofferte is de installateur verplicht om aan de klant informatie te verstrekken over de energie-efficiëntie van het voorgestelde systeem. Dat kan zijn door middel van een product-label  maar ook een pakket-label wanneer verschillende componenten gecombineerd worden.

Om de voorbereiding van het pakket-label door de installateur zo makkelijk mogelijk te maken, heeft ICS, de beroepsgroepering van de Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen, geopteerd voor een IT-gebaseerde oplossing, d.w.z. een centrale database die door de fabrikanten actief op de Belgische markt gevoed wordt met de relevante gegevens van hun producten.

De reken-tool van deze portal berekent uit de individuele data het pakket- of combinatie-label. De vakman kan op deze manier verschillende configuraties maken en een systeem voorstellen op maat van de klant. Het gebruik ervan is gratis voor installateurs, de groothandel, eindklanten en alle geïnteresseerden.

Van 15 oktober tot 17 december 2015 organiseert ICS, in samenwerking met zusterorganisatie Fedelec, in het hele land diverse roadshows “Ecodesign on Tour” om het on-line platform www.verwarmingslabel voor te stellen.