Uitbreidingswerken bedrijventerrein Menenstraat Noord van start

In Geluwe zijn de werken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Menenstraat Noord van start gegaan. Het bedrijventerrein werd ontwikkeld in de tweede helft van de jaren ’80. Toen konden er een vijftal bedrijven worden gehuisvest, waaronder Vanraes. Sindsdien konden in Geluwe geen nieuwe bedrijfsgronden worden ontwikkeld. Omdat er wel degelijk behoefte bestond aan bijkomende ruimte voor bedrijven uit Geluwe, nam het stadsbestuur enkele jaren terug initiatief voor een planningsproces. Eind 2011 resulteerde dat in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Menenstraat Noord). Via dit RUP ontstond de mogelijkheid voor een beperkte uitbreiding van het bestaande terrein in oostelijke richting.

Na de goedkeuring van het RUP werden de gronden in het gebied in 2013 door WVI aangekocht.

Het nieuwe bedrijventerrein wordt toegankelijk via de bestaande toegangsweg, die in oostelijke richting wordt doorgetrokken. Rondom deze weg kan ongeveer 1 hectare grond effectief worden opgedeeld in bedrijfskavels, die plaats zullen bieden aan 4 à 5 bedrijven.

Eind april van dit jaar werd de stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuurwerken goedgekeurd. Na aanbesteding, werden de werken toegewezen aan Cnockaert Construct (Wervik). Indien alles volgens plan verloopt zullen de onlangs opgestarte werken kort voor de jaarwisseling zijn afgerond.