Registratiekassa's in de horeca: er komt geen einde aan

WinBooks en ComptAccount informeren

Sinds 2012 is de invoering van de registratiekassa in de horeca een veelbesproken onderwerp in artikels rond fiscaliteit. Na herhaaldelijk uitstel zou 1 januari 2016 de deadline zijn voor de inwerkingtreding van het nieuwe systeem voor alle dienstverleners in de sector. Maar...

De uitbater van een horecazaak waar regelmatig maaltijden worden geconsumeerd en de traiteur die geregeld cateringdiensten verzorgt, moeten kastickets voorleggen via een registratiekassasysteem voor alle verrichtingen in het kader van hun economische activiteit (artikel 21bis, §1, alinea 1, kb nr. 1).

Een btw-plichtige serveert regelmatig eten en de omzet uit die diensten is goed voor minstens 10 % van de totaal gegenereerde omzet uit zijn horeca-activiteiten (het gaat om de zogenaamde '10 %-regel).

Omdat de wetgever zich ervan bewust was dat de 'black box' een complex en kostelijk instrument is, besliste ze om die 10 %-regel in te voeren. Zo zijn kleine spelers vrijgesteld van het gebruik van zo'n kassasysteem.
 

10 % of geen 10 %? 

De organisaties die de horecasector vertegenwoordigen hebben zich altijd verzet tegen de 'black box'. Het verhindert hen om correct te werken. (lees: belasting ontwijken en personeel in het zwart te betalen)

Er zijn dus nog niet veel zaken uitgerust zijn met zo'n registratiekassa.

Veel horeca-uitbaters wachten tot het laatste moment om het te doen en hopen stiekem dat het systeem nog wordt afgevoerd.


In tussentijd gebruiken vertegenwoordigers van de sector alle middelen om de installatie van de black box tegen te houden.

De laatste poging was een beroep bij de Raad van State tegen deze beslissing van 24.01.2014 die de 10 %-regel invoerde.

De zaak kreeg heel wat ruchtbaarheid toen de auditeur-generaal bij de Raad van State de vernietiging van de 10 %-regel adviseerde omdat de wetgever die willekeurig had bepaald en omdat hij het voorwerp moest zijn van een koninklijk of ministerieel besluit en niet louter van een btw-beslissing.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt raakte geënerveerd.

Deze 10 %-regel was immers aangenomen onder de regering Di Rupo en beantwoordde aan een zekere logica.

De vertegenwoordigers van de sector maakten echter veel publiciteit rond het advies van de auditeur bij de Raad van State om de minister ertoe te bewegen de black box af te voeren.


Ze gokten verkeerd

In plaats van zich te verzetten tegen het advies van de auditeur nam de minister geen enkele initiatief in het kader van de procedure en verplichtte op die manier de Raad van State om de 10 %-regel die was ingevoerd bij een beslissing van 24.01.2014 te vernietigen. Het arrest van de Raad van State van 14.10.2015 telde overigens hooguit enkele lijnen.

De minister publiceerde vervolgens een persmededeling die op Fisconetplus staat (zeldzaam) waarin het volgende staat te lezen:

 « Het voorstel dat de Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding zal voorleggen aan de regering ligt in lijn met wat belangrijke sectororganisaties zoals Horeca Vlaanderen en de Belgian Restaurants Association vragen, en betekent een schrapping van de 10%-regel. Dit impliceert dat alle horecazaken die maaltijden aanbieden in de toekomst onder het GKS zullen vallen. Café's die enkel zogenoemde café-hapjes aanbieden vallen daar niet onder. Het voorstel van wet zal in die zin ook een definiëring bevatten van het begrip ‘maaltijd', en de verdere timing en voorwaarden specifiëren. Voor wat de timing en de voorwaarden voor horecagelegenheden betreft die nu reeds gevat zijn door de huidige wetgeving, verandert er in principe niets. Het voorstel van de minister zal deze bepalingen omzetten naar K.B., conform de opmerkingen uit het arrest van de Raad van State voor wat de wettelijke procedure betreft. »

De vertegenwoordigers van de sector zullen ongetwijfeld even hebben moeten slikken bij het lezen van de mededeling. In plaats van de black box af te voeren, gaat de minister hem uitbreiden tot iedereen.

Gedaan met de 10 %-regel, het enige wat voortaan van tel is, is het begrip 'maaltijd'.

Kleine horecazaken die onder de 10 % blijven, moeten hun vertegenwoordigers bedanken voor hun doeltreffende actie.

Vroeger waren ze vrijgesteld van de verplichting om een registratiekassa te plaatsen, nu moeten ze er alsnog een aanschaffen.


Het is evident dat deze nieuwe maatregel erg duur dreigt te worden voor kleine zaken, maar het vestigt ook de aandacht op de manier waarop de nieuwe bepalingen die de minister aanvoerde en die door de regering moeten worden aangenomen en in een kb het Staatsblad moeten verschijnen van kracht zullen gaan.

De wetgever had er in een advies op de website van de FOD Financiën op 1 september jongstleden al op gewezen dat ondanks het advies van de auditeur en ongeacht de beslissing van de Raad van State horecazaken die de 10 % overschrijden sowieso de black box moeten plaatsen voor 1 januari eerstvolgend.

We zijn al begin november. Niet alle horecazaken hebben al zo'n registratiekassa gekocht omdat ze tegen beter weten in hopen op succes van hun vertegenwoordigende beroepsorganisaties.

Er rest hen echter nog geen twee maanden om het in orde te brengen, want vanaf 1 januari zal het sancties regenen voor de meest halstarrigen.

Diegenen die onder 10 % zitten, moeten extra tijd krijgen om zich in regel te stellen met de nieuwe bepalingen. Ze wisten immers sinds januari dat ze vrijgesteld zijn en men kan hen niet vragen om in twee maanden te doen wat hun collega's zelfs na meerdere jaren niet hebben gedaan.

We moeten deze saga dus weer heropenen, nog maar eens ...

Deze bijdrage kwam tot stand in samenwerking met www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, November 2015.
Bron: WInbooks