Dalende faillissementen in België & West-Europa

België houdt stand, voorzichtigheid blijft belangrijk tijdens het zaken doen.

Wereldwijd blijven hoge bedrijfsschulden, desinflatie en ontregelingen het betalingsgedrag van bedrijven beïnvloeden omdat sectoren last hebben van selectieve overheidssteun, de kredietcrisis en een trage productie.

In West-Europa daalde het aantal faillissementen met 10% in 2015 en zal verder dalen met 5% in 2016. Het gemiddelde aantal faillissementen ligt daarmee nog altijd 34% hoger dan het gemiddelde van voor de crisis.

De algemene positieve evolutie in het aantal faillissementen verbergt lokale situaties. We zien uiteenlopende resultaten tussen de verschillende landen binnen West-Europa. We onderscheiden 5 categorieën:

a.  “Beste van de klas”: Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Nederland.
b. “Vast in het midden”: Finland, Noorwegen, Frankrijk, België, Luxemburg, Italië.
c. "Beter maar niet goed genoeg”: Ierland en Spanje.
d. “Tegen de stroom” landen: Zwitserland.
e. “De achterhoede”: Griekenland en Portugal.

De Belgische economie houdt stand

Euler Hermes verwacht dit jaar voor België een groei van 1.4 %, gevolgd door 1.7 % in 2016. Nochtans kende het derde kwartaal een zwakke groei van slechts 0.2 %. De Belgische cijfers bevinden zich wel op het niveau van het gemiddelde in de eurozone (respectievelijk 1.4 % en 1.6 %). Desondanks moeten we voorzichtig blijven. De opkomende economieën waren een belangrijke motor voor de wereldeconomie, en dus ook voor België dat een erg open economie heeft. In ons land vertegenwoordigen de half afgewerkte producten 58 % van de totale export. Dit impliceert dat onze producten opgenomen worden in bv. de afgewerkte Duitse producten. Als er dus vanuit de opkomende landen minder vraag is naar Duitse producten, zullen de Belgische bedrijven dit ook voelen.

Faillissementen kunnen verder dalen, maar blijven op hoge niveaus

De positieve groeicijfers hebben ook een gunstige invloed op de faillissementscijfers. Euler Hermes verwacht in 2015 een daling met 3 % van 10.736 naar 10.400. Dit zet zich door in 2016 met een verdere afname van  4 % tot de psychologische belangrijke drempel van 10.000. Dit jaar sluiten we niet uit dat we lager kunnen afsluiten dan onze inschattingen, omdat we eind oktober nog maar rond 8.270 faillissementen waren (- 7.4 % tgo. 2014).

Maar deze gunstige kentering mag ons niet doen vergeten dat het huidige faillissementenniveau nog steeds 35 % boven het niveau van voor de crisis zit. Tal van onze bedrijven zijn dus nog steeds niet zo gezond, en voorzichtigheid blijft belangrijk tijdens het zaken doen.

Bron: Euler Hermes