Ecobeton water technologies sourcet productie zelfverdichtend beton in

Investering van 4,3 miljoen euro

Ecobeton water technologies N.V. (Sint-Truiden) heeft de productie van BENOR-gekeurde bekuipingen uit zelfverdichtend beton, die voorheen werd uitbesteed, onder eigen dak gehaald. Een en ander kadert in een investeringsprogramma ter waarde van 4,3 miljoen euro die onder meer voorzag in de bouw van een nieuwe productiehal van 6.000 m². Ook de bestaande fabrieksgebouwen werden verfraaid (hernieuwde en gerenoveerde bouwschil) en met nieuwe rolbruggen toegerust. Met de nieuwe investering acht de KMO zich gewapend voor de toekomst. De betonproducent van weleer zet zijn succesvolle transformatie naar technologiebedrijf onverminderd door.

De bakermat van ecobeton water technologies dateert van 1910 toen Emiel Cuykx, grootvader van huidig gedelegeerd bestuurder Hilde Cuykx, als kantonnier bepaalde wegstroken voor de gemeentelijke overheden ging onderhouden. Die activiteiten lagen aan de basis van het ontstaan, onder impuls van Max Cuykx, van wegenbouwer Betonac langsheen de Hasseltsesteenweg te Sint-Truiden.

In 1980 splitste de betondivisie zich af van Betonac om zijn activiteiten onder de naam Betonac Beton verder te zetten. Aannemingsbedrijf Betonac zelf werd in 2008 door de BAM-groep geïntegreerd.

Van beton- naar technologiebedrijf

Op het ogenblik van de afsplitsing tekende de toelevering van Betonac Beton aan de wegenbouwer voor zowat 70% van de omzet. Betonac Beton was gespecialiseerd in de productie van betonnen inspectieputten en rioolbuizen in het kader van wegenwerken. Vandaag is het bedrijf, dat inmiddels tot ecobeton water technologies werd herdoopt, niet langer in die markt actief.

Na de afsplitsing verschoof de KMO zijn focus naar de aannemerij in zijn algemeenheid, met als specifieke bedoeling de aannemingswerken op de werf maximaal te vereenvoudigen. Dat zorgde voor een totale “shift” in het klantenbestand dat voorheen quasi-uitsluitend op overheidsinstellingen was toegespitst.

Ecobeton water technologies zette in de voorbije decennia maximaal in op milieugerelateerde bouwproducten, met bijzondere aandacht voor waterzuivering, recuperatie van regenwater en het terugdringen van verkeersgeluid. Op vandaag is ruim 80% van het gamma milieugerelateerd.

Hilde Cuykx: “Tachtig jaar terug zijn we ons gaan toespitsen op de opvang en afvoer van regenwater. In een volgende stap voegden we daar de problematiek van het afvalwater aan toe. Ecobeton water technologies was trouwens de eerste aanbieder van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties op de Belgische markt. Vandaag zijn we gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, olie-afscheiders, opvangstations met pompvoorzieningen, … die zoveel mogelijk volledig worden afgemonteerd om installatie op de werf voor de aannemer zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken”. 

Datzelfde geldt ook voor regenwaterinstallaties (kuip, pomp, filters, …) die binnen een totaalconcept worden aangeboden.

“Beton is in de huidige constellatie niet meer dan een drager om onze oplossingen in de markt te zetten. Onze meerwaarde schuilt niet langer in het verkopen van zoveel mogelijk kubieke meter beton, wel in het aanbieden van totaaloplossingen,” valt urban water engineer Raf Bouteligier bij.

Met een 45-tal medewerkers boekte ecobeton water technologies vorig jaar een omzet van nagenoeg 10 miljoen euro. Ruim een derde van dat cijfer wordt in Wallonië gehaald. Het bedrijf heeft sinds een tiental jaar een verkoopskantoor in Luik.

Kennis als vierde productiefactor

Ook in het verleden kon het huidige ecobeton water technologies terugvallen op de steun van een goede uitgebouwde engineering-afdeling. Dat pad is de KMO doorheen de jaren verder blijven behandelen.

“Ecobeton water technologies heeft altijd met de laatste technieken en technologieën gewerkt. Kennis is voor ons van meetaf een vierde productiefactor geweest,” beklemtoont Cuykx.

Het wegplukken een kleine tiental jaar terug van Raf Bouteligier, burgerlijk bouwkundig ingenieur en specialist in stedelijke water-management bij KULeuven, bewijst dat het management vastbesloten was om het kennispad verder te bewandelen.

“Via unieke productoplossingen, een proactieve marktbenadering en technologische differentiatie positioneren we ecobeton water technologies in de markt,” aldus Bouteligier.

En daarbij werkt de KMO zich opnieuw uitdrukkelijk in de kijker van de … overheden.

IBA’s

De overheid trekt momenteel heel wat zaken rond individuele behandelingsinstallaties afvalwater (IBA) naar zich toe om die vervolgens terug uit te besteden. Voor ecobeton water technologies dient zich aldus een nieuwe markt aan.

Intercommunales en gemeenten gaan steeds vaker zelf IBA’s plaatsen in de residentiële markt. In die markt is ecobeton water technologies steeds vaker als aannemer actief. Het neemt de installatie van de IBA’s in opdracht van de regionale overheden voor zijn rekening. Voor een aantal intercommunales neemt het bedrijf ook het onderhoud ervan waar.

Samen met drinkwatermaatschappij FARYS ontwikkelde ecobeton water technologies een volledig gamma van regenwaterrecuperatiesystemen, niet alleen in beton maar ook in kunststof (in samenwerking met Plastiek Van Wauwe).

Sinds 1 januari 2014 is elke nieuwe woning verplicht een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter, een operationele pompinstallatie en een infiltratievoorzieningen te hebben. Ecobeton water technologies speelt hierop in met geïntegreerde regenwatersystemen met inbegrip van een pompinstallatie én een infiltratievoorziening.

Nieuwe investering ter versterking van marktpositie

Met de ingebruikname van een nieuwe 6.000 m² grote productiehal voor de aanmaak van bekuipingen uit zelfverdichtend beton, geeft ecobeton water technologies onder meer uiting aan zijn duurzaamheidsstrategie (productieproces is milieuvriendelijker en energiezuiniger, nvdr.). Maar gelijktijdig versterkt de KMO zijn positie op de markt van de regenwater- en afvalwaterafvoer met kwalitatief hoogstaande producten, gefabriceerd met de meest recente betontechnologie en -techniek..

Nu ecobeton water technologies onder eigen dak over een productielijn voor zelfverdichtend beton beschikt, kan het bedrijf kuipen onder het Benor-keurmerk aanmaken. Bekend is dat overheidsinstellingen in hun aanbestedingen vaak om producten onder keurmerk vragen.

“In de toekomst zal de overheidsmarkt voor ons opnieuw belangrijker worden, los van het bestaande segment van de geluidsabsorberende wanden. Met de nieuwe lijn anticiperen we op deze evolutie,” erkent Hilde Cuykx.

Ook de markt van de regenwaterafvoer in residentiële omgeving zal in de toekomst ongetwijfeld blijven groeien. Idem dito wat de behandeling van regenwater betreft. Vooralsnog wordt regen- en afvalwater in dezelfde rioolbuis naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd. Vlaanderen zette intussen al de eerste stappen naar een afzonderlijke afvoer van regen- en afvalwater. Ongetwijfeld zal ecobeton water technologies niet nalaten hierop met specifieke oplossingen in te spelen.

Net zoals de KMO begin dit jaar uitpakte met een nieuw product in een reactie op de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening van juli 2013. Die stelt onder meer dat het niet gebruikte hemelwater dient geïnfiltreerd of gebufferd alvorens een beperkte hoeveelheid water met vertraging af te voeren. Ecobeton water technologies pakte daarom uit met een geïntegreerde oplossing, de ECO GSV, die enerzijds voorziet in een regenwaterput met pomp, anderzijds in een infiltratievoorziening. Die combinatie is een primeur voor de Belgische markt, een patentaanvraag is lopend. Voordeel voor de aannemer is dan weer dat er slechts één systeem in plaats van twee dient aangesloten.