Vlaanderen zet vergroening wagenpark door

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te reduceren, streeft de Vlaamse regering naar een groener wagenpark. Ze nam daartoe drie maatregelen. De eerste maatregel, de vergroening van de autofiscaliteit, werd reeds eerder goedgekeurd. Onlangs werden twee extra maatregelen getroffen, met name de zero emissie-bonus en de uitbouw van laadinfrastructuur.

Met deze maatregelen stimuleert de Vlaamse regering elektrisch rijden. De uitbouw van laadinstructuur moet de (potentiële) gebruikers van elektrische voertuigen verlossen van de zogenaamde “range anxiety”, de vrees om de elektrische wagens niet op tijd te kunnen opladen. De zero emissie-bonus zorgt ervoor dat bij aankoop de kloof tussen een conventioneel voertuig en een emissievrij (elektrisch of waterstof) model kleiner wordt. Deze maatregel stimuleert potentiële kopers van een nieuw voertuig richting de emissievrije optie.

De Vlaamse regering mikt tegen 2020 op een vloot van 60.000 elektrische wagens met 5.000 extra laadpalen.

De bonus is degressief in de tijd. Voor 2016 bedraagt hij maximaal 5.000 om daarna stelselmatig te zakken naar maximaal 4.000 euro (vanaf 1 januari 2017), 3.000 euro (2018) en 2.000 euro (2019). Er is in een maximumbudget van 5 miljoen euro met een gesloten enveloppe voorzien. De premie geldt enkel voor privé-personen. Voor rechtspersonen en bedrijven is er de federale belastingsaftrek tot 120%.

In Vlaanderen werden vorig jaar amper 1.287 batterij elektrische wagens verkocht, 0,05% van het totaal aantal verkochte wagens. Amper 85 wagens werden toen door natuurlijke personen aangekocht.