Argus draagt werking over

Vijfenveertig jaar na zijn oprichting heeft ARGUS, het milieupunt van KBC en Cera, per 1 januari 2016 zijn werking aan andere duurzaamheidsorganisaties overgedragen. KBC en Cera trekken zich uit ARGUS terug en nemen voortaan vanuit hun kernactiviteiten zelf een eigen actieve rol op om de noodzakelijke omslag naar een meer duurzame economie en samenleving te ondersteunen.

Daarnaast focust KBC als bankverzekeraar op milieuverantwoordelijkheid, het ondersteunen van (innovatief) ondernemerschap, het inspelen op vergrijzing en het stimuleren van financiële geletterdheid. Cera blijft voortaan in eigen beheer duurzaamheidsprojecten ondersteunen.

ARGUS V.Z.W. ging in 1970 van start als initiatief van KBC onder de naam Stichting Leefmilieu V.Z.W. De forumwerking van ARGUS wordt thans verder gezet door The Shift, het Belgische duuraamheidsnetwerk dat ih juni 2015 ontstond en dat, net als ARGUS, wil inzetten op transitie naar een meer duurzame samenleving.

De wandelzoektochten rond stedelijke leefbaarheid, worden voortaan door Goodplanet V.Z.W. georganiseerd. Natuurpunt organiseert in de toekomst de ARGUS-fotowedstrijd terwijl Cera zelf de rol van coördinator opneemt voor "Pimp je Speelplaats".

Meer info: 03/202.90.70 of http://www.argusmilieu.be.