Herziening BTW-aftrek op investeringen: een niet te missen nieuwe circulaire

Ter gelegenheid van twee wetswijzigingen in 2011, zijn de manier waarop men de initiële aftrek van erop betaalde BTW bepaalt, evenals de modaliteiten van de regularisaties van deze initiële aftrek, het voorwerp geweest van verschillende administratieve publicaties (circulaires en beslissingen) en antwoorden op parlementaire vragen.

De redenen van al die vragen en publicaties

Sinds 01.01.2011 is de regeling van BTW-aftrek gewijzigd door de invoering van artikel 45 §1 quinquies en de wijziging van artikel 19 BTW-wetboek.

Artikel 45, §1 quinquies bepaalt dat de belastingplichtige de BTW op onroerende goederen door hun aard, andere investeringsgoederen en diensten die zijn onderworpen aan een herziening op grond van artikel 48 §2 niet mag aftrekken in zoverre hij die gebruikt voor privé-doeleinden of voor die van zijn personeel, meer in het algemeen voor doeleinden die los staan van de economische activiteit.

Het antwoord van de administratie

De administratie vatte die informatie onlangs samen in een nieuwe circulaire van 23.11.2015 die naast de noodzakelijke uitleg talloze voorbeelden en FAQ bevat.

Raadpleeg deze circulaire telkens wanneer u twijfels hebt rond de BTW-aftrek op Fisconetplus. Ze bevat namelijk theoretische en praktische aspecten die nodig zijn voor een goed begrip van de wijzigingen die zijn ingevoerd sinds 1 januari 2011 inzake de BTW-aftrek en de herziening van eerdere aftrekken op investeringsgoederen.

. Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) dd. 23.11.2015 2015
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=9da823e6-8a6d-4230-a31a-9a5b8ddad381&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl#findHighlighted

. Voorbeelden
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=9da823e6-8a6d-4230-a31a-9a5b8ddad381&disableHighlightning=true&documentLanguage=nl#voorbeelden

. F.A.Q.
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=edf77012-1c6b-4960-baf2-f91fb13010a7&disableHighlightning=true#findHighlighted 


Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Januari 2016.