Havenbedrijf Gent stelt Dockland voor

Op de gesaneerde Kuhlmann-site op de linkerkanaaloever, wil Havenbedrijf Gent de Dockland-zone ontwikkelen. Bedoeling is er bedrijven in de chemische dienstverlening te bundelen die op een kadervergunning kunnen terugvallen zodat ze, op alle vlakken, sneller kunnen schakelen. Voor de 17 hectaren grote zone zou één globale vergunning gelden zodat de co-siting tot een maximale kruisbestuiving kan leiden. De voorstelling van het project, dat de steun van de Vlaamse overheid geniet, kon alvast op massale belangstelling rekenen. (Foto's Havenbedrijf Gent)