Meer financiële steun voor innovatie bij Vlaamse ondernemingen

Het IWT heeft in 2015 voor een recordbedrag steun verleend aan Vlaamse ondernemingen voor het realiseren van innovaties. Aan projecten van KMO’s en grote ondernemingen werd 151 miljoen euro toegekend. Dat is 16 miljoen euro meer dan wat bij de start van 2015 was gepland en ruim 7 miljoen meer dan in 2014.

Er was in 2015 een belangrijke stijging in het aantal aanvragen voor innovatiesteun bij het IWT. Deze stijging werd door de voogdijminister ondervangen door een herschikking van de middelen voor economie en innovatie. De stijging bevestigt de positieve trend in O&O-investeringen door bedrijven. 

Dankzij innovatiesteun kunnen bedrijven meer en sneller innoveren, maar deze steun zet hen ook aan tot onderlinge samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en internationaal. In totaal maakten in 2015 meer dan 450 ondernemingen, waaronder het merendeel KMO’s, gebruik van directe financiële ondersteuning.

Sinds dit jaar gaat het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) samen met het Agentschap Ondernemen. Ook voor het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen blijft innovatie in ondernemingen in Vlaanderen de hoogste prioriteit.

Bovendien leidt deze fusie tot een vereenvoudiging voor de bedrijven. De directe steun aan innovatieve ondernemingen wordt hierbij onverkort gehandhaafd en zal, dankzij deze fusie, naadloos aansluiten bij andere economische steunmaatregelen van het nieuwe agentschap.