Febelux en Bapco fuseren

Vakorganisaties Febelux V.Z.W. en Bapco V.Z.W. versmelten hun activiteiten om samen effectiever gemeenschappelijke doelstellingen na te streven, met name de verdediging van de belangen van de leden en de promotie van de Live Communication-sector.

Febelux, Association for the Live Communication Industry, telt momenteel 108 leden (organisatoren, venues, standenbouwers en leveranciers) uit de beurzensector. Bapco, voluit de Belgian Asssociation of Professional Congress Organisers, verenigt veertien leden uit de congressector.

Beide organisaties gaan voortaan onder de naam Febelux als één vereniging verder.

De kantoren van Febelux V.Z.W. bevinden zich te 1020 Brussel, Belgiëplein 1. Telefoon: 02/474.82.80. Telefax: 02/484.83.90. URL: www.febelux.com.

Meer sectornieuws

Agenda