Nog maar eens over de fameuze "black box" om het jaar goed in te zetten

WinBooks en ComptAccount houden U op de hoogte

De soap rond de geregistreerde kassa in de horecasector sleept nu al meer dan drie jaar aan. We zitten er drie jaar later nog steeds op te wachten.

In een BTW-beslissing van 26.10.2012 schreef de administratie het volgende: "Door vertragingen in het wetgevend werk en vormfouten werd de circulaire ET 122.682 van 1 juni 2012 betreffende de invoering van een geregistreerd kassasysteem in de horeca, ingetrokken. Dit gebeurde bij beslissing ET 123 159 van 26/10/2012."

Sommige belastingplichtigen uit de sector investeerden al in de aankoop van zo'n gecertificeerde geregistreerde kassa, maar het gaat om een minderheid.

We weten immers nog altijd niet wie wel en wie niet verplicht is om zo'n "black box" te bezitten en voor welke activiteit?

Al vanaf de eerste aflevering leek het een slechte soap, maar het is stilaan schrijnend aan het worden.

Het heeft maanden (om niet te zeggen jaren) geduurd om de technische vereisten voor een certificering te krijgen.

Er doken echter geruchten op dat de gecertificeerde dozen gehackt konden worden of op z'n minst omzeild.

Wie de bewuste 10% restauratie niet overschrijdt, blijft gespaard van de investering.

De Raad van State vernietigde op 14.10.2015 in een klap het ganse systeem en de regering besliste om er niet tegenin te gaan.

Daarop kondigde de minister van Financiën aan dat de 10% zou worden afgevoerd, maar dat was niet naar de zin van iedereen. Hotels zouden bijvoorbeeld worden uitgesloten, evenals bedrijfsrestaurants, voetbalclubs, cafés die enkel chips bij de drank verkopen... (toestand op 18/12/2015)

Dat valt te betreuren, want dat hadden ze veel vroeger kunnen beslissen op een doordachte en slimme manier en niet in allerijl. We mogen dit uiteraard de huidige regering niet allemaal verwijten, want de black box was een idee van de regering Di Rupo. De nieuwe besluitvormers zijn het dossier echter niet beter gaan beheren.

En nu...

Sinds 1 januari zijn de beroepsbeoefenaars die hun verplichtingen wilden nakomen eraan voor de moeite. Ze investeerden een flinke som geld (materiaal + opleiding) in een systeem dat nog niet eens van toepassing is en mogelijk nog wijzigingen zal ondergaan.

De anderen kweten zich niet van hun verplichtingen en kregen uiteindelijk gelijk. De "black box" is nog altijd niet verplicht.

Het probleem is dat ze maar beter niet zo snel waren geweest met de toepassing van de nieuwe normen. De administratie doet al drie jaar en half verslag van beslissingen en circulaires over het onderwerp. Men kan dus evengoed wachten op de komst van sancties en als ze gelijk hebben om zo lang te wachten, dan is dat alleen maar omdat de regering niet in staat is geweest om regels te maken die door iedereen duidelijk toegepast kunnen worden.

We zullen dus moeten terugkomen op deze slechte saga van de geregistreerde kassa.

We kunnen maar hopen dat het de laatste keer zal zijn, maar het ziet er niet goed uit.

De verlaging van het btw-tarief in de horeca gaat uit van hetzelfde principe: men verlaagde het btw-tarief op voeding om de sector nieuw leven in te blazen, minder zwartinkomsten te genereren en officieel ingeschreven personeel aan te werven.

Conclusie

Er werden geen resultaten geboekt en de verminderingen hebben de overheidsbudget flink verdund. Frankrijk, dat hetzelfde systeem van verlaging van de btw-tarieven in de horeca toepaste, kwam tot dezelfde vaststelling. Men kan restaurantuitbaters niets verwijten, want ze hebben zich niet in dezelfde mate verrijkt.
Men zal zich op een dag realiseren dat de horeca geen sector is als de andere en dat men soms beter de ogen sluit voor weliswaar laakbare gedragingen die het collectief echter minder schade toebrengen dan wanneer men ze gaat reguleren

Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Februari 2016.