Vlaanderen maakt 900.000 euro vrij voor meer samenwerking op bedrijventerreinen

Vlaanderen lanceert een projectoproep van 900.000 euro om samenwerking tussen ondernemingen op bedrijventerreinen te bevorderen.

De oproep moet zowel nieuwe bedrijvenverenigingen doen ontstaan als de kwaliteit en slagkracht van bestaande verenigingen verhogen. Met deze oproep wil men het aantal samenwerkingen tussen bedrijven op vlak van bijvoorbeeld duurzaam woon/werk-verkeer, gezamenlijke acties rond logistiek, energievoorziening, beveiliging, eco-efficiëntie en onderhoud van bedrijventerreinen substantieel verhogen.

De projectoproep, met een budget van 900.000 euro, wordt georganiseerd vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Ingediende voorstellen moeten ook een co-financiering hebben vanuit de deelnemende ondernemingen zelf en de lokale besturen, zodat na afloop van de subsidieperiode, het bedrijventerrein-management op een goede manier kan worden verder gezet.

Projectaanvragen kunnen tot ten laatste 31 juli 2016 worden ingediend.