Nieuw innovatiebeleid maakt vaart

De Vlaamse regering heeft zijn definitieve goedkeuring verleend aan de steun voor speerpunt-clusters en innovatieve bedrijfsnetwerken. Clusters vormen de spil van het nieuwe innovatiebeleid. Intussen werd reeds een eerste selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken aangeduid.

Met het cluster-beleid wil Vlaanderen de samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers stimuleren met het doel de economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig te doen stijgen.

Eer ondersteuning door de Vlaamse overheid mogelijk is, moet een cluster-organisatie voldoen aan een minimale private financiering van 50%. Ze moet bovendien bedrijven en kennisinstellingen samen brengen, projecten opstarten en een internationale dimensie toevoegen.

Het Agentschap Ondernemen en Innoveren maakte binnen deze filosofie alvast een preselectie van 33 innovatieve bedrijfsnetwerken, één van de twee soorten clusters. In een tweede fase zullen deze verder worden uitgewerkt waarna - op 14 juli 2016 - een definitieve selectie volgt. Het vijftiental definitief geselecteerde projecten kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van de overheid van 50% gedurende drie jaar.

Waar de innovatieve bedrijfsnetwerken zich richten op toekomstig potentieel en opkomende markten of een aantal kleinere initiatieven bundelt, is de focus van de - nog te selecteren - speerpunt-clusters een stuk breder. Speerpunt-clusters zullen kunnen rekenen op een ondersteuning van maximaal 50%, geplafonneerd op 500.000 euro en dit gedurende een periode van tien jaar.