Canada: toegangspoort tot Noord-Amerika (1)

CETA zet het land weer op de radar

De Canadese economie blijft gestaag groeien. Het G7-land is erg op de Verenigde Staten gericht, maar het nakende vrijhandelsakkoord CETA zal de handel met Europa nieuwe impulsen geven.

Naast een sterke diensteneconomie, is Canada rijk aan natuurlijke grondstoffen, waaronder goud, nikkel, uranium en lood. Verder beschikt het land over een aanzienlijke land- en bosbouwsector. Omdat de interne markt zo klein is, is de Canadese economie erg op export gericht.

Grote buur, de VS, vormt de belangrijkste afzetmarkt voor Canadese producten en diensten, Europa komt als handelspartner op de tweede plaats. Vooral Oost-Canadese bedrijven beginnen te beseffen dat ze door stevigere banden met Europa hun afhankelijkheid van de VS kunnen verkleinen. Met het vrijhandelsakkoord CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) zal dat vanaf volgend jaar een stuk vlotter verlopen.

Het juridische luik van CETA werd eind februari afgerond. Nu volgen nog wat administratieve hordes, maar verwacht wordt dat het Europese handelverdrag met Canada vanaf 2017 in werking treedt. Het wordt een vrijhandelsakkoord van de tweede generatie, veel meer dan het wegwerken van tariefbarrières. De kracht van CETA schuilt vooral in de erkenning van elkaars standaarden.

Aan de EU-normen zal het vrijhandelsakkoord niets veranderen. Alle normen en voorschriften op het vlak van onder meer voedselveiligheid, productveiligheid, consumentenbescherming, gezondheid en milieu blijven ongewijzigd, net zoals de sociale en arbeidswetgeving. Omgekeerd moet alle invoer uit Canada aan de EU-productregels en -voorschriften blijven voldoen.

Door elkaars markten open te stellen, moet het handelsverkeer tussen de EU en Canada voortaan een stuk vlotter verlopen. Europese bedrijven zullen kunnen meedingen naar Canadese openbare aanbestedingen op federaal, provinciaal en municipaal vlak. Ook zullen gespecialiseerde medewerkers in onder meer milieu, telecom, financiën en baggerwerken makkelijker toegang tot de Canadese markt verkrijgen.

Zodra CETA in voege treedt behoren ook dubbele tests tot het verleden. De EU en Canada accepteren namelijk voortaan elkaars certificaten. Europese labo’s zullen bijgevolg producten mogen testen voor uitvoer naar Canada, en omgekeerd. Totnogtoe moesten de test altijd nog een keer op Canadese bodem worden overgedaan. Naast tijdswinst, levert dat ook een serieuze kostenbesparing op.

Verder zullen EU-bedrijven veel makkelijker technici kunnen sturen om uitgevoerde toestellen, machines of software-oplossingen te onderhouden of te herstellen. Personeelsleden zullen zich tijdelijk kunnen verplaatsen tussen verschillende vestigingen van hun bedrijf zonder dat ze daar telkens een werkvergunning voor nodig hebben.

Kansrijke sectoren

1. Voeding en dranken

Canadezen zijn koopkrachtig en bereid om een meerprijs te betalen voor gezonde voeding in het algemeen en biologische en organische producten in het bijzonder. Naast gespecialiseerde winkels, hebben ook supermarkten vandaag een uitgebreid bio-assortiment.

2. Bouw en interieur

Twee op drie is eigenaar van zijn woning en doet aanzienlijke investeringen in de renovatie en decoratie ervan. De particuliere woningbouwmarkt biedt dus flink wat kansen voor innovatieve bouw- en isolatiematerialen en interieurinrichting. Canadezen hebben ook een zwak voor design-spullen.

3. Lucht- en ruimtevaart

De Canadese lucht- en ruimtevaartindustrie is een wereldwijde koploper. Het aandeel in de mondiale productie is de voorbije kwarteeuw verdrievoudigd, het laatste decennium kon de sector zijn omzet verdubbelen. De vliegtuigbouwindustrie, verspreid over Québec, Ontario, Manitoba en Britisch Columbia, biedt opportuniteiten voor leveranciers van technologische componenten, uitrusting, instrumenten, …

4. Biotech, farma en health

De Canadese biotechnologiesector hoort tot de wereldtop en kent een constante groei. Het zwaartepunt ligt in Québec en Ontario, gevolgd door West-Canada. Wat farma betreft, is Canada de achtste grootste markt ter wereld met bedrijvenconcentraties rond Montréal, Toronto en Vancouver. Ontario en Québec huisvesten dan weer acht op tien spelers in medische apparatuur. Canada importeert bijna vier keer zo veel medische apparatuur dan het zelf exporteert.

5. Cleantech

Canada beschikt over 20% van de wereldvoorraden aan zoet water, maar prijkt op de tweede plaats in de wereldranglijst van waterverspilling en -vervuiling. De federale en provinciale overheden lanceerden recent een rits programma’s en maatregelen om het tij te keren. Ook voor Vlaamse nichespelers in waterzuivering en -besparing vallen er dus zeker kansen te rapen. Ook voor energiewinning uit biomassa en windturbines is dat het geval. De olie- en gasindustrie omarmt dan weer technologieën om uitstoot van broeikasgassen te verminderen en energie te besparen.

6. ICT

Wat handel met de EU betreft, beschouwen de Canadezen ICT als een van de belangrijkste sectoren. Technologiestart-ups schieten als paddestoelen uit de grond. Aan de wieg ervan staan vaak software-ontwikkelaars die uit Silicon Valley zijn teruggekeerd. Het multimediasegment tekent de grootste groei op en kent vooral in Montréal en Vancouver een sterke vertegenwoordiging. Canada is bijvoorbeeld de op twee na grootste videospelontwikkelaar ter wereld.

(Wordt vervolgd)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade).

Meer info: www.flanderstrade.be.