Vlaanderen lanceert KMO-groeisubsidie

Om KMO’s die een groei ambiëren te helpen, lanceert Vlaanderen de KMO-groeisubsidie. Die speelt laagdrempelig in op dé kantelmomenten van KMO’s bij een transformatie-, innovatie- of internationaliseringsproces. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

De Vlaamse economie draait voor een groot deel op KMO’s. Om hen in elk moment van hun ontwikkeling bij te staan, ontwikkelde Vlaanderen een reeks instrumenten die inspelen op de verschillende noden en levensfasen van de bedrijven.

Met de vereenvoudiging van de KMO-portefeuille werd eerder al een eerste belangrijke stap gezet om het aanbod eenvoudig, laagdrempelig, maar toch voldoende flexibel te maken. De KMO-groeisubsidie bundelt én vereenvoudigt vier verschillende instrumenten uit economie en innovatie.

Waar de KMO-portefeuille zich richt op de brede laag KMO’s die advies voor kwaliteitsverbetering van hun bedrijf zoeken, richt de KMO-groeisubsidie zich op bedrijven die een volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten. Dat kan bijvoorbeeld een transformatie zijn van een bestaand business-model, de uitrol van een innovatief product of een stap naar het buitenland. Bedrijven kunnen dat doen door een medewerker aan te werven, extern advies in te kopen of door een combinatie van de twee. Beide worden maximaal voor de helft van het bedrag gesteund, met een plafond van 25.000 euro voor elk.

Met dit nieuwe steuninstrument worden groeitrajecten ondersteund voor ondernemers die expliciet ambitie tonen en wier onderneming door dit traject op een kantelmoment komt door transformatie, innovatie- en internationaliseringsprocessen. Om in aanmerking te komen voor de KMO-groeisubsidie moeten ondernemingen concrete en ambitieus gedefinieerde groeidoelstellingen hebben. Daarnaast moet de onderneming een duidelijke, onderbouwde aanpak hebben over hoe ze het groeitraject zal realiseren.

Aanvragen kunnen on-line worden ingediend bij het lokale loket van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be) via een handig standaardformulier. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de dossierbehandelaars van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en wordt de KMO uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van zijn voorstel op een locatie van het agentschap in zijn provincie.