Overnemer van een vennootschap: steek de lont van een bom niet zelf aan!

WinBooks en ComptAccount houden U op de hoogte

Het gebeurt niet zelden dat een vennootschap waarvan de aandelen of deelbewijzen worden verkocht op het passief van de balans een rekening-courant credit heeft staan dat de overdrager overlaat aan de overnemer van het sociaal kapitaal.

Deze onderneming terugkopen inclusief een rekening-courant credit zorgt voor verschillende problemen voor de overnemer.

1ste probleem

Als het rekening-courant credit niet werd terugbetaald voor de overdracht van de effecten is dat doorgaans toe te schrijven aan het feit dat de vennootschap niet over de financiële middelen beschikt om die terug te betalen.

Dit rekening-courant is dus a priori een onwaarde of een overwaardering van het passief.

De administratie mag deze onwaarde opnemen onder de reserves van de vennootschap.

2de probleem

Als de overdrager de overnameprijs vastlegt en daarbij afstand doet van de schuldvordering die hij heeft op zijn vennootschap, maakt de waarde van het rekening-courant credit deel uit van de overnameprijs. 

Er is dus geen enkele geldige reden om te oordelen dat het gaat om een schuldvordering in handen van de overnemer en eigenaar van de aandelen en deelbewijzen.

Dus is er geen enkele geldige reden om te oordelen dat deze laatste zich kan laten terugbetalen zonder te passeren langs het vakje dividenden of verdeling van het sociaal vermogen.

3de probleem

De manier waarop dit rekening-courant is samengesteld roept ook vaak vragen op omtrent de herkomst ervan: door derden niet-gevorderde facturen, contante betalingen door de bedrijfsleider voor rekening van de vennootschap ... dus problemen

Dat stelt vragen rond de rechtvaardiging van de gegrondheid van deze schulden van de vennootschap en van de schuldvordering van de bezitter.

Wat moet men dan doen?

Het is beter om dit rekening-courant te elimineren voor de overdracht en dat de vennootschap dat in de uitzonderlijke resultaten boekt (afstand van schuldvordering) en eventueel de verliezen in alle legitimiteit aanzuivert aangezien ze,na de overdracht, niet meer recupereerbaar zijn.

Opname in de winst voor de overdracht heeft ook het voordeel dat de consistentie duidelijk wordt. De administratie zal de gegrondheid ervan niet meer in vraag stellen aangezien het bedrag werd overgedragen in het belastbaar inkomen.

Dat geeft de overnemer ook de gelegenheid om met een schone lei te beginnen zonder zwaard boven het hoofd wanneer hij deze schuldvordering die hij niet zelf heeft gegenereerd op de vennootschap wil laten terugbetalen.

Opinie

Maar al te vaak zien overnemers in de overdracht van dit rekening-courant credit echter een eenvoudige manier om toekomstige winst belastingvrij uit de overgenomen vennootschap te halen.

Ze zijn zich er echter niet van bewust dat ze een bom kochten waarvan ze de lont zelf hebben aangestoken.

Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Juni  2016