Vlaanderen trekt 100 mln. euro uit voor meer en ambitieuzer ondernemerschap

De komende vier jaar investeert Vlaanderen 100 miljoen euro in een brede waaier aan projecten om ondernemerschap in Vlaanderen aan te zwengelen en meer ambitie in te pompen. Elf partners werden geselecteerd, in een vernieuwde vorm van resultaatgerichte samenwerking. Meer starters, meer blijvers en meer groeiers, is de doelstelling.

De opdracht spitst zich de komende jaren toe op drie domeinen:

1. Creëren van een cultuur van (ambitieus) ondernemerschap in Vlaanderen.

2. Begeleiding op maat van de levenscyclus van het bedrijf met focus op (pre-)starters en met aandacht voor financiering en continuïteit.

3. Hoge groeibedrijven/ambitieus ondernemerschap.

Voor het eerst worden in de contracten met de partnerorganisaties ook concrete engagementen, concrete resultaten en een jaarlijkse evaluatie vastgelegd, met een koppeling naar de financiering. Er wordt dus afgestapt van de subsidiëring van organisaties. In een open competitie, via overheidsopdracht, wordt de input van de markt gevraagd en worden de beste projecten geselecteerd. Die worden in duidelijke partnerships op lange termijn gebundeld waarbij voor concrete projecten betaald wordt op basis van hun gerealiseerde output, resultaat en impact.

Het geheel vormt een mix van projecten, evenementen en acties, gericht op de specifieke noden van (potentiële) ondernemers. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal de hele operatie begeleiden en ondersteunen.