Engelstalige octrooien vanaf 2017 mogelijk in België

Engelstalige octrooi-aanvragen worden al sinds jaar en dag door de nationale instanties geaccepteerd in 21 lidstaten van de Europese Unie, inclusief Nederland, Frankrijk en Duitsland. In 2008 werd de idee van Engelstalige octrooien in België gelanceerd. Dat stootte evenwel op sterke tegenkanting van verschillende politieke partijen, maar ook van de vertaalsector. België bleef dus vasthouden aan de eis dat een in het Engels opgestelde aanvraag een vertaling kreeg in een van de landstalen, Nederlands, Frans of Duits.

De overheid laat die eis nu vallen, als onderdeel van wetgeving om de Belgische economie te stimuleren, bij de validatie van Engelstalige Europese octrooien.

De wet die voor de nodige aanpassingen zorgt, is inmiddels in werking getreden, de artikelen die betrekking hebben op het London Protocol treden op 1 januari 2017 in voege. Vanaf dan hoeven Engelstalige Europese octrooien niet langer vertaald.