Werkplekleren als nieuwe start

Vlottere integratie voor nieuwe medewerkers

Donkere wolken boven onze arbeidsmarkt. Daarmee is het economische najaar in elk geval begonnen. Herstructureringen en bedrijfssluitingen zorgen er voor dat er straks duizenden mensen op zoek moeten naar een nieuwe baan.

Als bedrijven om een of andere reden hun activiteiten stop zetten, dan brengt die beslissing meteen heel wat teweeg voor de medewerkers, maar dikwijls ook voor omliggende bedrijven en toeleveranciers, die een markt die voor hen lang zekerheid bood, verloren zien gaan. Werknemers komen in een rouwproces terecht dat veroorzaakt wordt door hun banenverlies. De begeleiding of het outplacement waar die mensen een beroep kunnen op doen, steunt hen om in hun carrière een doorstart te maken. Maar gemakkelijk verloopt dat geenszins.

Aanpassen

Wie gedwongen op zoek moet naar een nieuwe baan, komt in een spiraal van veranderingen en vernieuwingen terecht. Wie zijn baan verliest moet zich zowel professioneel als privé helemaal aanpassen. Het voelt heel erg raar aan als je plots thuis zit op het moment dat andere gezinsleden werken of naar hun opleiding vertrekken. Je concentreren op de huishoudelijke taken, zorgt wel voor afleiding en wordt ongetwijfeld geapprecieerd door de rest van de familie. Maar tussendoor moet je ook nog gaan solliciteren. Onderhandelen over een nieuwe baan op een nieuwe werkplek.

Dat je weer helemaal overnieuw moet beginnen op een andere plaats, met andere mensen om je heen, vraagt toch wel even een aanpassing. Dat wordt overigens een noodzaak in een steeds veranderende arbeidsmarkt. Die evolueert heel snel. De klassieke, traditionele inzichten op arbeid, consument, productie en aanbod staan op de helling. We evolueren steeds verder naar een mondiale en gedigitaliseerde economie.

Werkgevers en werkzoekenden zullen inspanningen moeten leveren om die verschuiving in hun voordeel om te buigen en mee te bouwen aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Die verschuivingen merken we nu al in de stijgende cijfers en veranderende inhoud van de vacatures.

Een nieuw begin

Heb je als werkgever openstaande vacatures, dan kunnen die mensen, die afscheid moesten nemen van een bedrijf dat reorganiseert of er mee ophoudt, wel degelijk een perfecte oplossing bieden. Je krijgt immers nieuwe medewerkers met heel recente werkervaring en uiteenlopende talenten.

Maar je weet dat ze een aanpassingsperiode nodig hebben. Daar kunnen verschillende formules van werkplekleren een oplossing voor bieden. Die zijn er immers op gericht om de beginperiode van die nieuwe medewerkers in je bedrijf toe te spitsen op de aanpassing aan de nieuwe werkomgeving en het leerproces om jouw specifieke productie of werkmethode onder de knie te krijgen.

Hele stad

In 2015 boden bedrijven kansen aan meer dan 50.000 mensen om aan de slag te gaan met één of andere vorm van werkplekleren. Voor een groep mensen, zo groot als de volledige bevolking van een stad als Dendermonde, werd op die manier een toegang gecreëerd tot de arbeidsmarkt. En het bleken bovendien duurzame kansen te zijn.

Twee derden van de werknemers die via werkplekleren in een bedrijf aan de slag gingen, werkten drie maanden na het einde van hun opleiding nog steeds bij dezelfde werkgever. Heel begrijpelijk dus dat VDAB en het NSZ in hun recente communicatie ook duidelijk wezen op het belang van werkplekleren voor de integratie van nieuwe medewerkers.

(Bovenstaande  bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.