Technologische industrie creëert 3.000 jobs in 2016

De technologische industrie in ons land creëert dit jaar 3.000 nieuwe banen, dubbel zoveel als verwacht. En ook in 2017 zullen er, naar verluidt, nieuwe banen bijkomen.

Technologiefederatie Agoria schrijft die evolutie toe aan de regeringsmaatregelen om de lonen te matigen. Voor het eerst sinds 2008 herstellen de Belgische marktaandelen zich binnen de EU-handel en zit de export op een recordniveau. Dat wijst erop dat Belgische producten en diensten stilaan concurrentiëler worden, zo luidt het. Ondanks het Caterpillar-drama verwacht Agoria 10.000 nieuwe banen tegen 2020.

Goed nieuws voor de technologiebedrijven in ons land: na jaren van jobverlies in de industrie, lijkt 2015 het jaar van de omslag te zijn geweest. Na een stabilisering van het aantal jobs vorig jaar, volgde in 2016 de bevestiging dat de zeer exportgerichte technologische industrie in ons land het beter doet.

In 2008 lag het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven binnen de EU-handel nog boven 6%. Dat aandeel daalde jaar na jaar tot 5,33% in 2015. In 2016 is er een fragiel herstel tot 5,4%, in 2017 verwacht Agoria een verder herstel naar 5,65%.

Het geloof in ons land herstelt, zo blijkt onder meer uit de investeringen in de technologische industrie. In 2016 stijgen de investeringen met 5%, gestuwd door fors meer investeringen in de voertuigindustrie. In 2017 stijgen de investeringen in alle sectoren, samen goed  voor 4% meer investeringen.

In 2016 worden netto 3.000 extra banen gecreëerd, komend jaar zouden er minstens 400 nieuwe banen bijkomen.

Agoria beklemtoont dat het matigingsbeleid van de regering vruchten afwerpt, maar slechts een eerste stap is. Wie voor duurzame groei gaat, moet bijkomende stappen zetten. Onder meer door de historische loonkosthandicap volledig weg te werken en te vermijden dat deze door een grote fiscale handicap wordt vervangen.